IDENTITETS-PROBLEMER (1995/2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fem satser for trombone solo.

Baseret på del af 296a. (Jf. #2003.2)

Varighed: ??

Værknummer: 296c


VÆRKNOTE: IDENTITETSPROBLEMER – 5 satser for solobasun (1995/2003).

Lige som trombone-instrumentet selv, bestående af to dele, rummer alle 5 satser i stykket en konflikt – en identitetskonflikt – mellem to særdeles kontrasterende kræfter. Stykket er, ligesom mine værker “Gennem spejlet” (1992) for trompet og klaver, og “Det er bare noget han bilder sig ind” (1995) for trompet, trombone og klaver, inspireret af Levis Carroll´s eventyr om Alice. Værket er tilegnet Niels-Ole Bo Johansen.

1. Sangen om skildpadde-suppen. Den forlorne skildpadde sukkede dybt og begyndte at synge: “Yndige suppe til aftensmad sådan en mundfuld kan gøre mig glad”

2. Den forlorne skildpaddes klage. Den sukkede som om dens hjerte skulle briste: “Engang” sagde den forlorne skildpadde omsider, “ var jeg en ægte skildpadde!”

3. Kluddermor! Imens forsøgte Tweedledee – så godt det lod sig gøre – at slå paraplyen sammen – og selv blive liggende i den!

4. “Hvem drømte hvem?” “Deres røde Majestæt skulle ikke spinde så højlydt,” sagde Alice og gned sine øjne. Hun talte meget ærbødigt til katten men også med en vis strenghed,, – “Bare De dog ville spinde, når De mente “ja,” og miave når De mente nej”

5. “Hvem var hvem”. Løven og enhjørningen var i færd med at slås. De var indhyllet i så tæt en støvsky, at Alice til at begynde med ikke kunne se hvem der var hvem.

Per Nørgård (2003)

PROGRAMME NOTE: IDENTITY PROBLEMS. 5 movements for solotrombone (1995/2003).Like the trombone itself, consisting of two very different parts, all 5 movements present a conflict – an identity problem – between two very contrasting forces.The piece, like my “Through the Mirror” (1992) for trompet and piano and “It´s All His Fancy, That” (1992-95) for trompet, trombone and piano is inspired by Levis Carroll’s stories about Alice.Identity Problems is dedicated to Niels-Ole Bo JohansenPer Nørgård (2003)1. The song of the turtle soup.The Mock Turtle sighed deeply and began, in a voice choked with sobs, to sing this:“Beautiful Soup, so rich and green, Waiting in a hot tureen” (p.98 – pic. 92, in the original Lewis Carroll edition)2. Elegy of the Mock Turtle.“Once” said the Mock Turtle at last, with a deep sigh, “I was a real Turtle” (p.88 – pic. p.89)3. Tweedledee!All this time Tweedledee was trying his best to fold up the umbrella with himself in it; (p.165 – pic. 165)4. “Which dreamed it?”“Your Red Majesty shouldn´t purr so loud,” Alice said, rubbing her eyes, and addressing the kitten, respectfully, yet with some severity.- “If they would only purr for “yes” and mew for “no”, or any rule of that sort” (p.231– pic. 232)5. “ Which was which”.The Lion and the Unicorn were fighting. They were in such a cloud of dust that at first Alice could not make out which was which. (p.194 – pic. 196 and 197) Per Nørgård (2003)