SAXOFONKVARTET NR. 2 – VILTIR SVANIR (WILD SWANS) (1994)

Tilbage til værkfortegnelsen

– fem satser for saxofonkvartet.

Komponeret til Nordens Hus i Reykjavik. Tilegnet Dansk Saxofonkvartet.

Varighed: 12’

Værknummer: 284


VÆRKNOTE: SAXOFONKVARTET NR. 2 – VILTIR SVANIR (WILD SWANS) – (1994). 5 satser for saxofonkvartet.

”Viltir Svanir”(islandsk for ´Vilde Svaner´) blev bestilt af og komponeret til Nordens Hus i Reykjavik i 1994 til fejringen af 50-årsdagen for Islands selvstændighed. At værkets fem relativt korte satser har et udpræget nordisk præg er for komponisten let at høre – men umuligt at bevise. Han foretrækker derfor at pege på værkets individuelle formverden. De fem satser har hver deres karakter men kan samtidig opfattes som én fortløbende sats, som en strøm momentant forsvundet for høresansen af pausernes ´broer´: Ved tilbagekomster af melodi-, klang- og rytmemotiver blandes disse i stadig nye relationer, en melodisk forsætning genkommer f. eks. som efter-sætning til et motiv, der måske har været eftersætning til et helt andet motiv etc. Værket er tilegnet Dansk Saxofonkvartet (tidl. Ny Dansk Saxofonkvartet).

Mine indtil videre tre saxofonkvartetter er komponeret 1992-1995 og har følgende titler: ”Roads to Ixtlan”, 1992-93 ”Viltir Svanir” (Wild Swans), 1994 og ”Dansere omkring Jupiter” (Dancers around Jupiter), 1995.

Per Nørgård (1995)

PROGRAMME NOTE: VILTIR SVANIR (WILD SWANS) – (1994). Five movements for saxophone quartet.

Viltir Svanir (Wild Swans) was commissioned and composed for The Nordic House in Reykjavik in 1994, to celebrate the 50th anniversary of Iceland´s independence. The fact that the work´s five relatively short movements have a distinctly Nordic character is, for this composer, easy to hear – yet impossible to demonstrate.He prefers, therefore, to concentrate on the work´s individual form. Each of the five movements has its own character, yet the work as a whole can be understood as one continuous movement, in the manner of a stream hidden momentarily from earshot as it flows under the ´bridges´ of the pauses. Whenever motifs of melody, tone and rhythm reappear, they are brought together in ever-new relationships. A melodic fore-phrase, for example, returns as the after-phrase to a motif which has been, perhaps, an after-phrase to another motif, and so on. The work is dedicated to the Danish Saxophone Quartet.My saxophone quartets No. 1-2-3 was composed between 1992 and 1995 and has the following titles:Roads to Ixtlan , 1992-93Viltir Svanir (Wild Swans), 1994Dansere omkring Jupiter (Dancers around Jupiter), 1995

Per Nørgård (1995)