STRYGEKVARTET NR. 7 (1993)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygekvartet.

Tilegnet Kroger-kvartetten.

Varighed: 16’

Værknummer: 279


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET NR. 7 (1993).

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

Min 7. Strygekvartet blev komponeret til festlighederne for Det kgl. Biblioteks 200-årige eksistens som offentligt bibliotek og i den anledning præsenteret for en indbudt tilhørerskare d. 5. november 1993 i Rundetårn. Efter en gennemgribende revision af første sats blev værket uropført for offentligheden i Tivoli d. 22/6 1994 af Kontrakvartetten. Værket er i 3 satser og har en varighed af ca. 15 minutter. 1. sats er baseret på en stadig rigere varieret, genkommende melodi, mens 3. sats bølger i en fleksibel danserytme. I satsernes slutning tenderer de mod en fælles hvirvlende ud-klang. Herimellem er placeret en tyst dobbeltverden, hvor enkle lyrisk-ekspressive motiver veksler mellem to, indbyrdes kvarttone-forskubbede harmonilag. Værket er tilegnet Kroger Kvartetten.

Per Nørgård (1995)

Note: Indledningen (fra “Klangspektret..” til ”…fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: STRING QUARTET NO. 7 (1993)The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...My STRING QUARTET NO. 7 was composed for the celebration of the Danish Royal Library´s 200 years as a public library, and at this occasion introduced to a number of invited people in the historical Round Tower in Copenhagen 1993. After a thorough revision of the first movement, the work was world premiered to the public in Tivoli in 1994 by the Kontra Quartet.The first movement is based on a still returning melody which is richly varied, while the third movement waves in a flexible dance rhythm. The ends of the movements tend towards a joint swirling texture. In between, a silent double-world exists, where simple lyrical-expressive motifs alternate between two quarter tones related harmony layers.String Quartet no. 7 is dedicated the Kroger Quartet.

Per Nørgård 1998