SEKS DANSKE KORSANGE (1991)

Tilbage til værkfortegnelsen

For lige stemmer (SSA) eller/og for blandet kor

(SSATB).

1. Du skal plante et træ (version – i to dele – for blandet kor: SSA el. SSATB.). Jf. nr. 103

2. Året (version i to dele, for kor: SSA el. SSATB. Rummer både en strofisk og en udvidet form) Jf. nr. 145 (og noten til denne)

3. Vældig er Jordens vej (version for kor – SSA eller SSATB. Kan kombineres med ”Året”). Jf. nr. 185 og 193

4. Kolde nætter (for kor – SSA el. SSATB. (Rummer både en ”strofisk” og en ”udvidet” version). Jf. nr. 262

5. Stjernespejl – for kor (for SSA el. SSATB. Rummer både en enkelt- og dobbeltkorisk form)

Jf. nr. 233 (se også #1987.1) , samt TO NOCTURNER nr. II for 12-stemmigt kor (Michaels nat – Nr. 345a)

6. I. Flos ut rosa floruit (for kor – SSA el. SSATB. Kan veksle med 6b)

6. II. Blomst brød ud i rosenflor (for kor – SSA el. SSATB. Kan veksle med 6a)

Jf. nr. 141 og nr. 144.

Til tekster af Piet Hein (1.),Ole Sarvig (2.,3., 6b), Nis Petersen (4.), Ib Michael (5.) og Anon. (6a)

Ovennævnte 6 danske korsange indgår i KORBOGEN (jf. #1992.1)

Varighed: 20´

Værknummer: 263


VÆRKNOTE: SEKS DANSKE KORSANGE (1991) – for lige stemmer (SSA) eller/og blandet kor (SSATB):

1.DU SKAL PLANTE ET TRÆ (Piet Hein)

2.ÅRET (Ole Sarvig)

3.VÆLDIG ER JORDENS VEJ (Ole Sarvig)

4.KOLDE NÆTTER (Nis Petersen)

5.STJENESPEJL (Ib Michael)

6.(I) FLOS UT ROSA FLORUIT (anon. Middelalder)

6.(II) BLOMST BRØD UD I ROSENFLOR (frit oversat af Ole Sarvig)

De seks danske korsange, der her præsenteres, udgør en parallel til mine “Ti danske sange 1955-1987– for én stemme og klaver fra 1989, for så vidt at flere af dem har været præsenteret tidligere i andre udførelsesformer – og at enkelte er nye. Samlingen er komponeret/tilrettelagt i anledning af at jeg i 1991 udnævntes til Årets Korkomponist af Dansk Amatørkor Union.

I denne udgave af DU SKAL PLANTE ET TRÆ (fra 1967) er 2. og 3. vers udsat i syllabisk sats med tekst i alle stemmer, i modsætning til tidligere trykte versioner (og nærværende 1. vers), hvor kun overstemmen er tekstbærende.

ÅRET-melodien (fra 1975) er tidligere trykt i forskellige sangbøger, og indgår nu også i Den Danske Salmebog (nr. 720). Melodien bruges tillige i en større kor-suite (arrangeret af Gunnar Eriksson), den 10 minutter lange “Vintersalme” fra 1984. Året-melodien findes desuden i følgende større korværker fra1970erne: “Frostsalme”, “Kredsløb”, “Korsalme” og “Vinterkantate”. Men det er første gang, at “Året” udgives som 5-stemmig korsats.

VÆLDIG ER JORDENS VEJ (ligeledes til tekst af Ole Sarvig) indgår også i et par af de ovennævnte værker, men det er første gang den udgives som selvstændig korsats. Det er i øvrigt muligt at blande versene mellem “Vældig er Jordens vej” og “Året” på en måde, der skaber en højere enhed af melodierne (som angivet i noten efter “Vældig..”).

KOLDE NÆTTER (1991) er en ny korsang; også her (som i den efterfølgende “Stjernespejl”) er det muligt at udføre både en enklere og en mere sammensat version: den enklere gentager simpelthen første strofe – uden den modulation i mellemstrofen, som den mere sammensatte version indeholder.

Den første version, for stemme og instrumenter, af STJERNESPEJL uropførtes af Povl Dissing (sang), Ib Michael (sax), Irene Becker (keyboard) og mig (klaver) – i 1987 på Louisiana Museet, og blev trykt i en meget enkel form i “Ti Danske Sange” (1989). En korisk form foreligger her for første gang. Stykket er siden – i 2003 – videreudviklet (for 12 solostemmer) i den gennemkomponerede “Michaels Nat” (den sidste af “To Nocturner” for 12-stemmigt kor, 2003).

BLOMSTBRØD UD I ROSENFLOR er en fri, fordansket version ved Ole Sarvig af en anonym, latinsk middelalderhymne. Den danske version er trykt i forlængelse af den latinske FLOS UT ROSA FLORUIT, således at der kan synges vekselvist et latinsk og et dansk vers (eller omvendt); altså i alt fire strofer. Naturligvis kan såvel den latinske som den danske version synges separat.

Maria-begrebet har en dybde der går ud over alle trosretninger. Over hele jorden kendes symboler for den milde og det moderlige. Men ordet Maria forbindes lydligt med det latinske ord for havet, mare – og bliver derved til havets stjerne, Maris stella. Melodi og tekst indgår i værket “Nova Genitura” (for sopran og instrumenter) og i “Fons Laetitiae” (for sopran eller tenor og harpe eller lut) fra 1975-76, og melodien indgik også i orkesterværket “Twilight” fra samme tid.

Alle satserne i ”Seks danske korsange” kan enten udføres af ligestemmigt kvinde/børne-kor (SSA) eller af 5-stemmigt blandet kor (SSATB) – eller i kombinationer med satser vekslende mellem lige stemmer og blandet kor.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: SEKS DANSKE KORSANGE (1991) (Six Danish Choral Songs for SSA or SSATB, 1991)The songs in this choral collection from 1991, when I was honoured as Choral Composer of the Year (by the Danish Amateur Choral Association) are composed so that can be performed for equal voices (SSA) or for mixed choir (SSATB) – and combined ad lib. (e.g. one verse SSA, another verse SSATB).1. DU SKAL PLANTE ET TRÆ (Piet Hein)2. ÅRET (Ole Sarvig)3. VÆLDIG ER JORDENS VEJ (Ole Sarvig)4. KOLDE NÆTTER (Nis Petersen)5. STJENESPEJL (Ib Michael)6 a. FLOS UT ROSA FLORUIT (anon. Latin, medieval)6 b. BLOMST BRØD UD I ROSENFLOR (free translation by Ole Sarvig)

Per Nørgård

Work information: Choral song nr. 2, 3, 4 are available in an English version also, as separate choral songs from Edition Wilhelm Hansen (“The Year”, “Steep Is the Path”, “Freezing Nights”). Nr. 6a is in Latin.