SANGE TIL TEKSTER AF HANNE GROES (1991)

Tilbage til værkfortegnelsen

For stemme og klaver.

1. Længsel

2. Limbo

3. Opfyldelse

Tekst af Hanne Groes (to digte).

Varighed: 10´

Værknummer: 259a


VÆRKNOTE: SANGE TIL TEKSTER AF HANNE GROES (1991) for baryton og accordeon.

1. Længsel (Kaldedrømme)

2. Limbo

3. Opfyldelse (Sent Møde)

Drømmens begreb er mangetydigt og rummer bl.a. nattedrømme (som regel helt ukontrollerbare), dagdrømme (som er blandinger af spontane billeder, håb – og flugtforestillinger) og ´drømme om´ (som er rene længselsprojektioner). I Hanne Groes´ to digte om kærligheds-længslen (Kaldedrømme og Sent Møde) så udtalt, og så religiøst-brændende udtrykt, at jeg ikke tøver med at placere dem i Højsangens genre. Forskellige tydninger af drømmebegrebet indgår, som i digtet Kaldedrømme´s længsel og i Sent Møde´s opfyldelse, der trods sit ´opvågnens-motiv´ (så tilbagevendende i Strindbergs dramaer) også kan betragtes som en intensiveret formulering af længslen, dens genstand visualiseret: lys og lyst.

De to melodier kan i form og skalatoner ses som hinandens modsætninger (i hhv. mørk og lys version) og teksternes igangsættende kraft er nok for mig at finde i en paradoksal enhed bag drømmens og virkelighedens modpoler.

Som en overgangsfase mellem længsel og opfyldelsesdrømmene bringes en natte-drømmeagtig instrumental midtersats (Limbo), der forbereder det mirakuløst oplevede mødes opvågnen i sidstesatsen.

Beskyldningen for eskapisme ligger nær for hånden, både mod digtene og musiken, og skal ikke her forsøges tilbagevist. Kun må man have lov at pege på, at den utopiske forestilling er en væsentlig drivkraft for menneskelig aktivitet – ja, at enhver aktivitet dybest set vel er utænkelig uden denne..?

Per Nørgård (1991)

PROGRAMME NOTE: SANGE TIL TEKSTER AF HANNE GROES (1991) for baritone and accordion.

1. Længsel (Longing)

2. Limbo (Limbo)

3. Opfyldelse (Fullfilment)

Dreams have many forms, for instance night dreams (not controllable) day dreams (often combinations of spontaneous images, hope, escape...) and ´dreams of...´ (pure longings). In the two poems by Hanne Groes about a longing for love (Kaldedrømme (´Calling Dreams´) and Sent Møde (´Late Meeting´)) there is a religious intensity and atmosphere related to the genre of the Song of Songs. The two songs are contrasting, the first being rather ´dark´, the last being ´bright´. As a bridge between the two there is an instrumental movement, preparing the fulfillment and meeting of the last song.

Some would say the dreams are escapist and unrealistic... But dreams also function as visions, visions that we realize.

Per Nørgård