SYN (1988)

Tilbage til værkfortegnelsen

For messingkvintet.

Varighed: 10’

Værknummer: 244


VÆRKNOTE: SYN for messingblæser-ensemble (1988).

“Syn” komponeredes til en særlig lejlighed: udstillingen af rekonstruktionen af et berømt dansk skib fra jernalderen. Stykket følger en enkel tre-delt form (ABA), men er på andre måder langt fra enkelt. Traditionelle melodivendinger og klange, undertiden med tråde til velkendte tidlige hymner, bliver et spejl i hvilket nye, sære og voldsomme ´syn´ dukker frem.

Per Nørgård (1988)

PROGRAMME NOTE: SYN (“VISION”) for brass ensemble (1988).”Syn” (in English “Vision”) was composed for a special occasion: The exhibition of a rebuilt famous Danish ship from the early Iron Age. The piece, for a (five part) brass ensemble, has a simple ternary form (ABA), but is otherwise far from simple. Traditional melodies and chords, some alluding to well-known early hymns, serve as a mirror in which new, strange and violent visions occur.Per Nørgård (1988)