LIN (1986)

Tilbage til værkfortegnelsen

Trio nr. 3 for klarinet, cello og klaver.

Komponeret til og tilegnet LIN-trioen (Jens Schou, Erik Kaltoft og John Ehde).

Varighed: 19’

Værknummer: 232


VÆRKNOTE: LIN (1986) – Trio nr. 3 for klarinet, cello og klaver.

Lin for klarinet, cello og klaver blev komponeret i 1986. Lin (“tilnærmelse”) er mit tredje værk for denne besætning (den første klarinettrio, kaldet “Trio”, er fra 1955, mens det andet, “Spell”, er fra 1974). Titlen er kinesisk og er taget fra “Omskiftelsernes Bog” (I Ching) og refererer til situationen at være tæt på kernen af “noget”. I dette ensatsede værk (det varer omkring 16 minutter) nærmer man sig et stadigt mere åbent lyrisk lydbillede, der fjerner sig fra den kompakte polyfone og rytmisk flertydige spillemåde. Den afsluttende fase er som nævnt åben og melodisk fri, nærmest simpel, med en klang der minder om sitarklangen, for eksempel med knipsede dobbeltgreb (quasi unisono) på celloen, der resulterer i en tonekvalitet, der lyder “lidt falsk”. Ustrukturerede, improviserede og stille mikrobegivenheder afslutter “tilnærmelsen” – og værket.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: LIN (1986) – Trio no. 3 for clarinet, cello and piano.

LIN for clarinet, cello and piano was composed in 1986.LIN – meaning “approach” – is my third work for this instrumental combination. (The first clarinet trio being from 1955, called “Trio”, the second one, “Spell”, being from 1974.) The title is Chinese, from the “Book of Change” (I Ching) and refers to the state of getting close to the core of something. In this one-movement work (lasting about 16 minutes) the approach is to an always more open lyrical soundscape departing from the dense polyphonic and rhythmically ambiguous style of playing.The final phase is, as mentioned, open and melodically free, almost simple, with the sonorities close to the sound of a sitar, for instance, with the plucked cello double stops in quasi unison, creating a slightly out of tune tonal quality. Unstructured, improvisational and hushed micro-events conclude the approach – and the piece.Per Nørgård