EN LYS TIME (1986)

Tilbage til værkfortegnelsen

For slagtøjsensemble af variabel størrelse.

Værket er improvisatorisk anlagt med baggrund i komponistens nodeoplæg (2 ark), samt kendskab til komponistens særlige ”uendeligheds-rytmer”. Denne ”ur-version” af værket kom til at danne baggrund for det beslægtede, men ny- og gennemkomponerede Nr. 374 (EN LYS TIME – 2008) for minimum 10 percussionister – ved Per Nørgård og Ivan Hansen.

Til opførelse anbefales den fuldt noterede 2008-version (se Nr. 374)

Varighed: 60’

Værknummer: 231