STRYGEKVARTET NR. 6 – TINTINNABULARY (1986)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygekvartet.

Komponeret til og tilegnet Kontra-kvartetten.

Varighed: 11’

Værknummer: 229


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET NR. 6 – ”TINTINNABULARY” (1986) for strygekvartet.

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

´Tintinnabulary”-titlen refererer til kimen, kling og klang, dog ikke som klokkelignende lyd, men nærmere som de uendelige ´kæder af melodier´ der synes at opstå, når mange klokker bimler mod hinanden – orden og ubundethed i eet. Værket er komponeret til og er tilegnet Kontra-kvartetten.

Varigheden er ca. 12 minutter.

Per Nørgård (1998)

Note: Indledningen (fra “Klangspektret..” til ”…fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: STRING QUARTET NO. 6 – TINTINNABULARYThe spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...

The bell-like association of the title reflects the special texture of the work. Like the continuously changing overtones of a struck, resonating bell the four parts are unified through one single basic line, broken up in a multitude of changing dynamics, of a multifaceted rhythm and resulting in an ever transforming harmony. The work is dedicated to the Kontra Quartet (Denmark).The duration of the work is around 12 minutes.Per Nørgård (1998)