TRIO. Opus 15 (1955)

Tilbage til værkfortegnelsen

Trio nr. 1 for klarinet, cello og klaver.

I. Sostenuto

II. Larghetto

III. Con moto

IV. Poco allegro, con affetto

Tilegnet Jens Aage Juul Nielsen, Bertel Søeborg og John Winther.

Varighed: 25´

Værknummer: 42


VÆRKNOTE: TRIO. Opus 15 (1955) – trio nr. 1 for klarinet, cello og klaver

En stærk, nordisk naturinspiration bærer værket igennem dets fire satser, og direkte indflydelse fra Sibelius´ melodik fornægter sig ikke, men det sibelianske træk er forvandlet, og det er ved at forsøge at beskrive hvori "det forvandlede" består, at man når ind til klarinettrioens eget særpræg. En ledetråd herfor kan man få allerede ved at lytte sig nøje ind i den indledende, ekspansive duo for klarinet og cello: en klarinet-tone vokser i styrke og slår over i den lige-over-liggende tone (gis/a), men samtidigt høres den første tone (gis) igen, nu i celloen, som også lader styrken vokse og tonen slå over (til a) – men på en anden måde! Bidragende til disse konstante udtryksnuancer er en udpræget "flerstemmig rytmestrøm", hvor man kan høre forskellige tyngdepunkter mellem de tre instrumenters ofte tilsyneladende glat forløbende samspil. Førstesatsen og Finalen er beslægtede i deres langsomme klarinet/cello-indledninger. Andensatsens indadvendte melodier vokser til et skærende højdepunkt af intense harmonier drevet ind i et mareridtshjørne af blinde gentagelser. Trediesatsen maner al drøm i jorden ved et fremadstormende rytmisk uvejr, som er forbi næsten før det er begyndt.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: THE CLARINET TRIO – OPUS 15 (1955)

A strong inspiration from Nordic nature takes the work through its four movements, and a direct influence from Sibelius' melodic style is obvious. But the Sibelian feature has been transformed and it is in the attempt to describe what this "transformation" consists in that you discover the distinctive character of the clarinet trio. You get a clue already when listening to the introductory, expansive duo for clarinet and cello: a clarinet note grows in volume and changes to the note above (G sharp/A), but at the same time the first note (G sharp) is heard again, now in the cello, which also makes the volume grow and the note change (to A) – but in a different way! Contributing to these constant shades of expression is a marked "polyphonic stream of rhythm" where you can hear various centres of gravity in the apparently smooth ensemble playing of the three instruments. The first movement and the finale are related in their slow clarinet/cello-duo-introductions; the introspective melodies of the second movement grow to a piercing climax of intense harmonies driven into a nightmare-like corner of blind repetitions. The third movement exorcises all dreaming in a raging rhythmic storm which is over almost before it has begun.

Per Nørgård