SPAR KONGE, DAME OG ES (IN THE MOOD OF SPADES) (1985)

Tilbage til værkfortegnelsen

For guitar solo.

I. The King of Spades

II. The Queen of Spades

III. The Ace of Spades

SUITE nr. 1 af ”LAD KORTENE FORTÆLLE” (Nr. 236b) – 4 suiter for guitar solo (bestående af hhv. Nr. 220, 292, 249, 336a).

Varighed: 8’

Værknummer: 220


VÆRKNOTE: SPAR KONGE, DAME OG ES (IN THE MOOD OF SPADES) (1985). For guitar solo.

Udgangspunktet for det store, firedelte guitarværk “Tales From a Hand” (”Lad kortene fortælle”) – bestående af fire suiter for guitar solo – er de fire spillekort, deres forskellige farver, symbolverdener, et udvalg af karakterernes indbyrdes styrke, associationer og stemninger. ”Tales From a Hand” er samlet tilegnet guitaristen Erling Møldrup.

De fire suiters titler er:

1. Spar Konge, Dame og Es (In the Mood of Spades) – 1985.

2. Hjerterdame-tur (The Queen of Hearts) – 1995.

3. Kløvere imellem Jokere (Clubs among Jokers) 1989.

4. Da Ruder Konge var Knægt (Jack of Diamonds) – 2001.

Om Suite I, Spar Konge, Dame og Es (In the Mood of Spades):

Her er det Spar der skildres. Tre stadier fra dunkelheden, mørkets og det dystres verden belyses. I første sats i form af “Kongen”, som er streng og selvhøjtidelig dyster. Andensatsens “Dronning” føler sig ikke hjemme i dette (alt for) maskuline element, hendes musik udtrykker blidhed, usikkerhed og sorg. Til sidst “Esset”, det sidste og mest ophøjede kort i rækken, der også udtrykker begyndelsens uskyld, der forener sig i en slags sanselig salme (eller måske “hellig vals”).

Per Nørgård (2008)

PROGRAMME NOTE: IN THE MOOD OF SPADES (1985). For guitar solo.

The characteristic associations or different moods of the four types of playing cards – Spades, Hearts, Clubs and Diamonds – was the inspiration for the four guitar suites of “Tales From a Hand” (1. In the Mood of Spades. 2. The Queen of Hearts. 3. Clubs among Jokers. 4. Jack of Diamonds).

Suite I, In the Mood of Spades:

I. The King of Spades

II. The Queen of Spades

III. The Ace of Spades

The soloist encounters the challenge of expressing three states of being sinister, as the color of spades indisputably suggests:

"The King" is a severe King (with a touch of French Ouverture) – while "The Queen" does not feel home in a traditionally "male" element with the austerity of spades – so there is a touch of "Elegy" over her and the music.

In the "Ace of Space" a synthesis is established. The Ace is the last and most exalted card in the series. But it also expresses innocence and a pure new beginning, a mixture that unite in a sort of “sensual hymn” (or perhaps a “sacred waltz”).

Per Nørgård 2008