SKILDPADDE-TANGO (A TORTOISE´S TANGO) (1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver

Skildpadde-Tango (A Tortoise´s Tango), Light of a Night – Paul Meets Bird (Nr. 251) samt Esperanza – Hermit Crab Tango (Nr. 304) kan opføres som en samlet suite – med titlen ”Animals in Concert” (1984/1997)” – med engelske titler på alle delsatser.

Tilegnet Akilles (Yvar Mikashoff og hans ”Tango-projekt”).

Varighed: 5’

Værknummer: 213a


VÆRKNOTE: SKILDPADDE-TANGO (1984). For klaver

Skildpadde-tango (A Tortoise´s Tango) indgår i “Animals in Concert” – en kvarter lang (engelsk-titlet) suite af dyreinspirerede klaverstykker bestående indtil videre af:

1. A Tortoise´s Tango – Skildpadde-tango (1984), 2. Light of a Night – Paul Meets Bird (1989) og 3. Esperanza – Hermit Crab Tango (1997) Stykkerne kan opføres samlet eller enkeltvis.

Skildpadden som tango-danser må formodes at besidde visse rytmiske ejendommeligheder, som jeg har valgt at udtrykke ved at lade skildpaddens melodi sjoske bredt, tre-delt, gennem tangorytmens stramme, fire-delte taktart. Værket blev skrevet til ”Akilles” (dvs. pianisten Yvar Mikhashoff) til hans store “tango-projekt” i 1980erne, der omfattede nye tango´er for klaver af nulevende komponister fra hele verden. Både Eremitkrebstango og Skildpaddetango er i øvrigt senere arrangeret for saxofonkvartet (af Jesper Nordin) og for bandonéon og kammerensemble af Niels Rosing-Schow – hhv. med titlerne “Esperanza “ og “Without Jealousy”.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: A TORTOISE´S TANGO (1984) for piano.

A Tortoise´s Tango (1984), Light of a Night – Paul Meets Bird (1989) and Esperanza – Hermit Crab Tango (1997) are (the first) three movements of a suite – Animals in Concert – for piano. The pieces can be performed together or one by one.

The tortoise as tango dancer must presumably possess certain rhythmic peculiarities, which I have chosen to express by letting the tune of the tortoise shuffle broadly, tripartite through the strict four partite time of tango.Tortoise Tango was the original title of this piece, “written for Achilles” (the pianist Yvar Mikhashoff), for his so called tango project, including new tangos for piano by composers from all over the world.

Esperanza and Tortoise Tango were later arranged for saxophone quartet (by Jesper Nordin) and for bandonéon and small ensemble (by Niels Rosing-Schow)Per Nørgård