AFBRUDT HØJSANG, SKRIG OG DRIKKEVISE (1983)

Tilbage til værkfortegnelsen

3 satser for blandet kor.

Tekster fra Bibelen (I) og

af Karl Antz (II-III)

Komponeret på bestilling af Danmarks Radio og tilegnet DR Radiokoret.

Varighed: 14’

Værknummer: 209


VÆRKNOTE: AFBRUDT HØJSANG, SKRIG OG DRIKKEVISE (1983) – for blandet kor.

Udgangspunkt for dette tredelte korværk (til tekster fra Højsangen og af Karl Antz) var den afskedssang i min opera “Siddharta” (1979/1984) som hovedpersonen – den unge prins Siddharta – synger, da han har gennemskuet det falske liv på slægtens beskyttede slot, sorgfuldt tager afsked med sin familie og afbryder forbindelsen med slægten og magten. Motiverne i sangen blev ved at hjemsøge mig og ledte til førstesatsen af dette korværk. Højsangens erotiske tekst beretter om længslen efter et natligt møde med den elskede:

Jeg har afført mig min kjortel…,

min ven stak hånden gennem åbningen,

det brusede stærkt i mit indre.

Jeg stod op og åbnede for min ven…”.

Også her bliver der tale om en afbrydelse:

“Men min elskede havde vendt sig.

Han var gået forbi.”

Længslen – og desperationen ovenpå en sådan “afbrudt højsang” førte til de to følgende satser (med tekster af Karl Antz), der kan betragtes som reaktioner på forbigåelsen.

Først det “Skrig”, der høres som andensats (“dybt graver hænderne i min hjerneskal”) og hvor også tekstfragmenter af den skizofrene svejtsiske kunstner Adolf Wölfli (1864-1930) sniger sig ind (“Gii-ga-ra Li-na Wiiy Rosina”) i de mange smerteudbrud og skærende råb.

Den naturlige næste station i værket er en lettere desperat “Drikkevise” med betegnelsen flemmática á comminciáre: “Drik din vin og spis dit brød; jorden er karrig; drik din vin og spis dit brød!”.

“Afbrudt højsang, Skrig og Drikkevise” er komponeret i 1983, omkring den tid hvor min næste opera, “Det Guddommelige Tivoli” – om Adolf Wölfli – uropførtes. Den samlede varighed på dette lille koriske drama er omkring 15 minutter.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE:AFBRUDT HØJSANG, SKRIG OG DRIKKEVISE – for mixed choir (1983).

I. Afbrudt Højsang (Interrupted Canticle)

II. Skrig (Scream)

III. Drikkevise (Drinking song)

The point of departure for this choral work was the final song of my opera “Siddharta” (1979/1984), where the young prince Siddharta sees through the false life at his protecting father's isolated castle – and leaves everything and everybody. The motives of the song haunted me, and led to the first movement of this choral work. The erotic text of the Canticles tells about the longing for a nightly meeting with the lover… – but the result is a rejection, the lover does not show up. The longing and despair after this “Afbrudt Højsang” (Interrupted Canticle) led to the two following movements (with texts by Karl Antz), “Skrig” (Scream) and “Drikkevise (Drinking Song) – reactions on the rejection. In “Skrig” the many outbursts of pain are mixed with text fragments of the schizophrenic Swiss artist Adolf Wölfli (1864-1930), rhymes like “Gii-ga-ra Li-na Wiiy Rosina”. The natural continuation both in the work and often in real life is a rather desperate drinking song, “Drikkevise”, with the character flemmática á comminciáre: “Drink your wine and eat your bread; life on this earth is hard, drink your wine and eat your bread”.“Afbrudt højsang”, “Skrig” og “Drikkevise” was composed in 1983, around the time my next opera – “The Divine Circus”, about Adolf Wölfli – was premiered.The duration of this short choral drama is about 15 minutes.Per Nørgård