Forskningslån

Forskningslån gælder for to kategorier lånere på forsknings- og kulturinstitutionerne:

Forsknings- og kulturinstitutioner og deres biblioteker.
De enkelte institutioner / institutionsbiblioteker kan registreres som lånere på en særlig blanket, der underskrives af institutionens ansvarlige leder. SE-nummer oplyses. Ved registreringen oplyses desuden institutionens sikkerhedsforhold som f.eks. brand- og tyverisikker boks til opbevaring af det udleverede materiale. Lederen kan udpege en særlig kontaktperson. Institutionerne hæfter for de pågældende lån og er erstatningspligtige.
.
Personlige lånere.
De ansatte ved institutionerne kan registreres hver for sig som lånere på en særlig blanket, der tillige underskrives af institutionens ansvarlige leder. Ved registreringen angives CPR-nr. og ansættelsesform samt evt. tidsmæssige begrænsninger i ansættelsen ved institutionen. Der udstedes et særligt lånerkort, der skal afleveres ved ansættelsens ophør. Disse lån sidestilles med hensyn til erstatningsansvar med lån til private personer. 

Oplysninger om bestilling og lån.