Luftfoto i andre arkiver

Andre luftfotosamlinger

Luftfotosamlinger hos private virksomheder og andre offentlige institutioner:

Aerodan
Skråfoto og lodfoto fra 1955 til i dag.

Erhvervsarkivet, Aarhus
Arkivet efter Nordvestjysk Luftfoto, v/Vagn Grantzau

Flyfoto / I-GIS)
I-GIS hoster bl.a. Flyfoto 1945, der er en af digitalisering af en serie luftfotos optaget af Royal Air Force lige efter krigen i målestok 1:40.000, og Historiske Flyfotos fra Region Syddanmark.

Flyfotoarkivet)
Flyfotoarkivet hoster ikke kun Luftwaffe 1944, men også historiske luftfotos fra Region Midtjylland og Region Nordjylland

Kastrup Luftfoto
Hovedsagelig skråfoto af enkeltejendomme fra 1961 til i dag.

Kort og Matrikelstyrelsen
Hovedsagelig lodfoto over Danmark fra 1945 og frem, Færøerene fra 1958 og frem og Grønland fra 1930’erne og frem.

Kortal / COWI
COWI’s KORTAL giver mulighed for at se COWI’s landsdækkende ortofoto fra 1995 til 2010, samt et ortofoto fremstillet på grundlag af den landsdækkende fotografering, som US Air Force foretog i maj 1954 i målestok 1:10000 (Basic Cover 1954).