Forskningsberetning 2019 Det Kgl. Bibliotek

Beretningen beskriver rammerne for forskningen på Det Kgl. Bibliotek og bibliotekets resultatmål indgået med Kulturministeriet.

Vue fra vindeltrappen i Danske Sal
Foto: Det Kgl. Bibliotek