Fotoservice

Fotografisk Atelier

Fotografisk Atelier indgår i Digitaliseringsafdelingen og dermed i afdelingen for Digital Infrastruktur og Service.

Atelieret er en indtægtsdækket virksomhed, og priserne skal ifølge loven dække bibliotekets udgifter ved produktion og levering af ydelserne. 

Salg af foto

Det Kongelige Bibliotek tilbyder salg af digitale billeder fra bibliotekets samlinger af:

  • fotografier
  • håndskrifter
  • noder
  • kort
  • portrætter

Bestilling af digitale billeder af materiale fra Det Kongelige Biblioteks samlinger kan ske ved at rette henvendelse til Fotografisk Atelier på telefon 45 9132 4631 eller e-mail fa@kb.dk.