Danske bøger (trykt 1701-1914) tilbydes som gratis PDF

Med finansiering fra Kulturministeriet har Det Kongelige Bibliotek fra 1. november 2012 indtil udgangen af 2014 givet alle registrerede lånere forsøgsvis mulighed for at bestille udvalgte læsesalsklausulerede danske monografier fra Nationalsamlingen, trykt 1701-1900, som gratis PDF. I projektperioden er ca. 9.400 titler blevet digitaliseret. Tilbuddet er blevet taget godt imod, og fortsætter i 2015.

For bestillinger foretaget fra den 1. juni 2015, er servicen blevet yderligere forbedret, idet låner får tilsendt links til PDF-filer i to forskellige kvaliteter: en sort-hvid, lettere beskåret og søgbar udgave, velegnet til hurtig læsning & download til forskellige platforme, og en ikke-søgbar, digital faksimile i farver. Samme links ses i REX, og eksemplarer, som én gang er digitaliseret, er online tilgængelige for alle andre brugere. Bemærk dog, at REX-posten for digitaliseringer foretaget før denne dato, kun vil have ét link, nemlig til en søgbar faksimile i farver. 

Det fysiske eksemplar kan efterfølgende kun bestilles til brug på læsesalen efter særlig tilladelse, og skånes derved fra den slitage, som transporter og anden håndtering medfører. 

Opdatering 19. februar 2016: Ca. 200.000 titler er p.t. inkluderet i tilbuddet, idet majoriteten af flerbindsværker trykt 1701-1914 og værker trykt 1900-1914 nu også er tilgængelige for bestilling direkte i REX.

Opdatering 20. oktober: Grundet at der har været et omfattende brug af DOD i 2016, er vi nødt til at sætte en begrænsning i antal af bestillinger for resten af 2016. Fra d.d. må der derfor ikke foretages mere end ti (10) bestillinger pr. person i resten af 2016.

Det Kongelige Bibliotek forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, fx hvis de overstiger et rimeligt antal, eller der er usikkerhed om filerne vil blive brugt til andet end privat/ikke-kommerciel brug. 

Spørgsmål omkring tilbuddet kan stiles til EPUB@kb.dk

Læs mere om denne service (hjælp til bestilling & fremvisning mm.)

Kontakt: EPUB@kb.dk