I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

I samvær med Bodil Koch og Birgitte PossingUden omsvøb
Det er over 35 år siden, at Danmarks første kirkeminister og senere også kulturminister Bodil Koch (1903 - 1972) døde. Hun efterlod sig et eftermæle kun få politikere tør drømme om, og et CV kun få mandlige politikere kan hamle op med. Derom kan man overbevise sig ved at læse seniorforsker dr.phil. Birgitte Possings imponerende biografi Uden omsvøb. Portræt af Bodil Koch.

Birgitte Possing
Uden omsvøb. 
Portræt af Bodil Koch
Gyldendal, 2007
391 s.

Store dele af arbejdet med at skrive denne bog er foregået på Det Kongelige Biblioteks læsesale. Birgitte Possing har fast plads på Læsesal Vest, - Forskerlæsesalen. Tidligt og silde er hun dukket op, koncentreret og energisk, og har vekslet arbejdssted mellem den faste plads, Håndskriftafdelingen og Avislæsesalen for at løfte hver en flig i samlingerne om en af Danmarks store kvinder.

Stor spørgelyst
Lørdag d. 12. april var dagen så kommet, hvor Birgitte Possing uden omsvøb kvitterede med et fremragende foredrag som det fjerde i rækken af causerier på Læsesal Vest. Hun fascinerede tilhørerne, og formåede at gøre dagens hovedperson Bodil Koch til et lyslevende menneske, man gerne havde tilbragt mange flere timer i selskab med, såvel som med forfatteren. Den efterfølgende diskussion vidnede om en umættelig spørgelyst, også om emner, som Possing ved en hel del mere om end hun vil lade slippe ud, da indholdet er udokumenteret, og derfor er en ægte forsker uværdigt!

I processen med at nå ind til mennesket Bodil Koch, er forfatteren stødt på næsten uoverkommelige forhindringer, da vigtige kilder bl.a. i form af personlige breve er sparsomme, såvel som nulevende mennesker tæt på hovedpersonen er tilbageholdende med at give oplysninger. Bogen har fået meget fine anmeldelser.

Næste causeri på Læsesal Vest finder sted lørdag d. 17. maj kl. 17.10. Docent Pil Dahlerup taler om Den kreative senmiddelalder.