Den orientalske og judaistiske referencesamling på Læsesal E-Vest er ikke mere tilgænglig

Fra den 4. juni 2018 ændres adgangen til de referencesamlinger indenfor orientalia og judaica, som tidligere stod opstillet på læsesalen på etage E-Vest. En mindre del er flyttet til informationsområdet på etage C, andre værker er opstillet på Læsesal Vest, og i begge tilfælde gælder reglen Brug på stedet. Hovedparten af værkerne vil dog blive flyttet til lukkede magasiner. I juni, når den fysiske omflytning finder sted, vil bøgerne være utilgængelige, men vil efterfølgende kunne bestilles enten til hjemlån eller som læsesalslån. 

Spørgsmål vedrørende enkelte titler i den tidligere referencesamling bedes stilet til kontaktbiblioteket@kb.dk.