Folke- og forskningsbibliotekerne

Bestilling
Bestilling af værker eller fotokopier kan ske på følgende måder:

  • Via DANBIB
  • Bestilling i REX. Bestillingen skal foretages direkte i REX, hvor man også kan se om værket er disponibelt. Ved bestilling i REX indtastes det 6-cifrede nummer fra lånerkortet både i feltet "CPR-nummer/ID" og i feltet "Lånerstregkode eller PIN-kode".

Det bestilte leveres i henhold til gældende leveringstider. Bøger, som endnu ikke har fået stregkode, skal registreres i REX inden udlån. Ved samlet bestilling af større antal værker må der påregnes længere ekspeditionstid.
Værker, som er udlånt til anden låner, kan reserveres. Et værk kan hjemkaldes fra anden låner, når det har været udlånt 1 måned. Værket vil blive fremsendt, når det er kommet retur fra anden låner.

Der gøres opmærksom på, at Det Kgl. Bibliotek ønsker at sikre cirkulationen af efterspurgte titler til de lånere, der bruger biblioteket ved personligt fremmøde. Det er derfor kun tilladt at have én reservation ad gangen på et givet materiale til samme låner. Denne regel gælder også for biblioteker som interurbane lånere.

Begrænsninger og klausuleringer

Lånetid og fornyelser

Lånetiden er 42 dage. Dog er lånetiden kun 14 dage, såfremt materialet er reserveret på udlånstidspunktet.

Lånetidens længde er anført på følgesedlen.

Lånet kan fornyes i REX under Lånerstatus.

Den maksimale lånetid er 3 måneder. Materiale hjemkaldes kun før dette tidspunkt, såfremt det er reserveret af anden låner.

Afbestillinger
Hvis en bestilt bog alligevel ikke ønskes, rettes henvendelse skriftligt til fjernlaan.kbh@kb.dk . Ved henvendelse skal oplyses SBT-lånernummer. Bogen kan også afbestilles i REX under lånerstatus.

Erstatning

Ved bortkomst af materiale betaler andre folke- og forskningsbiblioteker samme erstatning, vederlag og gebyrer som private lånere. Ved returnering efter erstatning er betalt, også selvom denne sker senere end 6 måneder efter regningsdato, tilbagebetales erstatning. Dette vil fremgå af faktura for erstatning. Erstatning fratrækkes ikke vederlag for omkostning ved tilbagebetaling.