Impressa publica Regni Danici 1948-1997/1999

Bibliografi over bøger, tidsskrifter og småtryk udgivet af danske statsinstitutioner.
Medtog i perioden 1948-1972 også publikationer subventioneret af den danske stat. Indtil 1989 registreredes desuden doktordisputatser forsvaret ved dansk universiteter og læreanstalter.
Bindene for 1951-1981 indeholder endvidere fortegnelser over publikationer udgivet af Københavns og Århus kommuner.

Online:

1992-1999 er online tilgængelig i REX.

Papirudgaver:

Impressa publica Regni Danici : Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer 1948-1997 / Udarb. af Det Kongelige Bibliotek, Danske Afdeling. København: Det Kongelige Bibliotek (Dansk BiblioteksCenter), 1949-1998. Bd. 1-50.
Blev tidligere udgivet af I.D.E. - Danmarks Institut for international Udveksling, nu indgået i Det Kongelige Bibliotek.
Udkom årligt.
Ordnet efter udgivende institutioner, først og fremmest ministerier, og herunder alfabetisk efter underinstitutioner.
Disputatserne er ordnet i et særligt afsnit, underdelt efter læreanstalter og fakulteter.
Til og med 1978 med registre over emner, institutioner og forfattere.
Fra 1978-1997 med registre over emner, institutioner, tidsskrifttitler og forfattere.

 

Sidst opdateret 2005-08-12