Generelle betingelser

Betalingsbetingelser
Netto kontant 21 dage fra fakturadato. Alle priser er eksklusiv moms.

Benyttelse
Billeder eller filer af materiale fra Det Kongelige Biblioteks samlinger må kun anvendes til det opgivne formål og ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Elektronisk lagring må ikke finde sted uden Det Kongelige Biblioteks tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode der er nødvendig for den aktuelle produktion. Materiale leveret fra Det Kongelige Bibliotek skal fjernes fra købers elektroniske lager straks efter brug.

Ophavsret 
Det Kongelige Bibliotek gør opmærksom på, at billedet kan være beskyttet af lov om ophavsret. Det er bestillerens ansvar, at der er indhentet de fornødne tilladelser fra eventuelle rettighedsindehavere ved kopiering og anvendelse.

Kommerciel brug
Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål kræver det skriftlig tilladelse. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fotografisk Atelier.

Kreditering
Ved benyttelse af materiale fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive proveniens som Det Kongelige Bibliotek + katalogsignatur, evt. suppleret med oplysning om afdeling.

Levering
Leveringstiden er 5-10 arbejdsdage. Skal en kortere leveringstid garanteres, lægges et ekspresgebyr på 100% til prisen. Ved store ordrer, sikret materiale eller specielt uhåndterligt materiale kan leveringstiden være længere. Alle ordrer tillægges et forsendelses/faktureringsgebyr. I Danmark 35,00 kr. Ved større end A4 forsendelser samt inden for Norden 60,00 kr. og resten af Verden 90,00 kr.

CD-ROM og Internetudgivelser
Billeder fra Det Kongelige Biblioteks samlinger må kun udgives på CD-ROM eller lægges på Internettet hvis det ikke er i strid med lov om ophavsret og ikke krænker værkets litterære eller kunstneriske anseelse eller dets egenart. Det skal tydeligt angives at proveniens er Det Kongelige Bibliotek.

Digitaliseringsformater
Værker (tekster, billeder m.m.), som Det Kongelige Bibliotek digitaliserer og præsenterer på web-sitet, er normalt digitaliseret i lav opløsning, som er egnet til visning og formidling på skærmen, men ikke til f.eks. reproduktionsformål. Ønskes kvalitetsfiler i højere opløsning end hvad man ser på skærmen, f.eks. til trykforlæg over 200-300 dpi, skal dette bestilles via Fotografisk Atelier efter gældende prisliste. Det Kongelige Bibliotek digitaliserer kun undtagelsesvist i såkaldte bevaringsformater.

Eneret
Ingen kan erhverve eneret på udgivelse eller offentliggørelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger.