Danmarks nye forsknings- og nationalbibliotek

Det Kgl. Bibliotek: Danmarks nye forsknings- og nationalbibliotek

Den 1. januar 2017 fusionerede Statsbiblioteket i Aarhus og Det Kongelige Bibliotek i København. Danmarks Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek var også en del af fusionen.

De fire institutioner blev samlet under navnet Det Kgl. Bibliotek med følgende hovedopgaver:

  • Universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet

  • Bevaring af dansk kulturarv

  • Kulturformidling og forskning

  • Overcentral for landets folkebiblioteker

Beslutningen om at sammenlægge Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket blev truffet af daværende kulturminister Bertel Haarder (V) i september 2016. Kulturminister Mette Bock (LA) besluttede efterfølgende, at det fusionerede bibliotek skal hedde ’Det Kgl. Bibliotek’.

Læs mere om Det Kgl. Biblioteks opgaver og mål.