Den hemmelige symfoni er nu offentliggjort

Paul von Klenaus storladne efterskrift

Den danske komponist Paul von Klenaus sidste store værk, den 9. symfoni fra 1945, er nu tilgængeliggjort både digitalt og i trykt form.

 Indtil for få år siden var værket fuldstændig ukendt. Det omfattende partitur for stort symfoniorkester, kor og solister blev fundet blandt Klenaus efterladte manuskripter i Wien i 2005 sammen med en række andre ukendte værker. Hele samlingen blev efterfølgende erhvervet af Det Kongelige Bibliotek.

 Paul von Klenau (1883-1946) var født i København, men tilbragte størstedelen af sit voksne liv i Tyskland og Østrig. Fra 1922 virkede han som dirigent og senere professor i Wien.  Fra 1919 arrangerede Klenau også koncerter i København. Klenau havde dog svært ved at blive accepteret i det danske musikliv. I vinteren 1939-40 vendte Klenau endeligt tilbage til Danmark, hvor han døde i 1946.

 Klenaus musikalske produktion omfatter musik i næsten alle genrer: operaer, symfonier, instrumentalkoncerter, kammermusik, klavermusik og sange. Hertil kommer en række musiklitterære artikler og foredrag.

 Klenaus 9. symfoni blev uropført ved DRs torsdagskoncert den 20. marts 2014 efter Dansk Center for Musikudgivelses nodemateriale. DR omtalte i den forbindelse symfonien som "årets danske musiksensation", og DR Symfoniorkestret under ledelse af Michael Schønwandt har efterfølgende indspillet symfonien for pladeselskabet Dacapo.

 Partituret kan nu købes eller downloades sammen med det komplette opførelsesmateriale (klaverpartitur og orkesterstemmer). Klenaus 9. symfoni er udgivet af Dansk Center for Musikudgivelse. Centeret udgiver på grundlag af kildeforskning og kildedokumentation ukendte værker eller kendt musik, hvor det eksisterende nodemateriale ikke egner sig til opførelse.

http://www.kb.dk/da/nb/dcm/udgivelser/klenau/9_symfoni.html

 For yderligere oplysninger kontakt centerleder Axel Geertinger (tlf. 9132 4706 / atge@kb.dk)