Arkitekturens udfordringer

Byplanlægger Jan Gehl i samtale med fotokunstner Julie Boserup:

Kunstneren Julie Boserup, der netop nu er aktuel med udstillingen Vi byggede et hus (som også rummer værker af Søren Lose), har ønsket den danske arkitekt og professor i byplanlægning Jan Gehl som sin samtalepartner.

I samtalerækken De Unge og De Tunge har Det Kongelige Bibliotek bedt en ung, talentfuldt kunstner pege på en mere erfaren kollega, der har inspireret og fungeret som forbillede for den yngres virke og liv. De to mødes, og deres udveksling af tanker og holdninger til opvækst, inspiration og hinandens arbejde foregår med publikum på sidelinjen.

Boserups kunst befinder sig i grænselandet mellem fotografi, udsmykning og collage, og hun har karrieren igennem været optaget af eksperimenter med flade, farve og form. Det er også tilfældet i hendes seneste værker til udstillingen Vi bygede et hus, hvor de ellers statiske arkitekturfotografier af 60’ernes og 70’ernes firkantede funktionalitet bliver forvredet, fordoblet og tilsat farve og flade. Julie Boserup udfordrer ikke bare fotografiets form, hun udfordrer også motivets og arkitektens vision.

Jan Gehl er en helt central stemme når det kommer til byplanlægning og urbane miljøer. Han har siden 70’erne forsket i byrummet og skrevet flere toneangivende bøger om emnet, heriblandt Livet mellem husene fra 1971 og Nye Byrum, med Lars Gemzøe fra 2001. Hans måde at udfordre tankegangen omkring det gode byrum og dens arkitektur har vakt opsigt og anerkendelse både internationalt og i Danmark. Han modtog blandt andet Akademisk Arkitektforenings Æresmedalje i 2012 for sit mangeårige virke.

Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen, 91 32 43 64, lbha@kb.dk.

 

Tirsdag 4. oktober kl. 16.30

Udstillingslokalet Rotunden-02

De Unge og De Tunge:

Julie Boserup møder Jan Gehl