Fra direkte til repræsentativt demokrati

Mogens Herman Hansen:

Begrebet demokrati har i de seneste år fået en yderst central placering i den danske og internationale politiske debat; et begreb, som ikke kun refererer til et politisk styresystem, men som i stadig stigende grad henviser til et helt særligt sæt af værdier. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvor stammer det fra? I tre foredrag fortæller forfatter og lektor emeritus i filologi Mogens Herman Hansen om demokratiets geografiske og politiske udvikling – fra oldtiden til i dag.

I det andet af foredragene ser Mogens Herman Hansen på forskellene mellem direkte og repræsentativt demokrati. Foredragsholderen forklarer:
” Det oldgræske demokrati var et direkte demokrati med folkeforsamlingen som den vigtigste politiske institution. Det moderne demokrati er repræsentativt med et folkevalgt parlament som den centrale institution. Hvornår og hvordan skete overgangen fra direkte til repræsentativt demokrati?  Foredraget er en redegørelse for det repræsentative demokratis politisk-filosofiske og historiske baggrund.”

I en præsentationsartikel i Det Kongelige Biblioteks kulturmagasin diamanten fremhæver bibliotekets direktør, Erland Kolding Nielsen, Mogens Herman Hansens evner som forsker og formidler:
” Hvis nogen i dansk humanistisk forskning repræsenterer verdensklasse, er det forårets foredragsholder.”

Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen, 91 32 43 64, lbha@kb.dk.

Mandag 7. marts 2016 kl. 19:

Dronningesalen

Direktørens Foredragsrække: Demokrati (2:3)
Demokratiets tradition fra oldtid til nutid

Forfatter og lektor emeritus i filologi Mogens Herman Hansen