Arbejde på Det Kgl. Bibliotek

- ansættelse på særlige vilkår, personalepolitik mm.

Ansættelse på særlige vilkår (jobtræning, flexjob o.lign.)
Det Kgl. Bibliotek har oprettet en række job inden for rammerne af "det sociale kapitel". Det drejer sig om jobtræning, flexjob, arbejdspraktik o.lign. Kandidater til jobbene formidles normalt af AF og kommunerne, som har overblik over, hvilke job der er oprettet på Det Kgl. Bibliotek.

Civil værnepligt
Det er muligt at aftjene civil værnepligt på Det Kgl. Bibliotek. Der er oprettet et antal job, som findes i Militærnægteradministrationens jobliste. Jobbene formidles af Militærnægteradministrationen.

Volontør
Der er muligt at indsende en ansøgning om arbejde som ulønnet volontør. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens kvalifikationer, hvilke type arbejde ansøgeren kunne tilbyde, og hvilken afdeling ansøgeren om muligt ønsker at arbejde i. Ansøgningen sendes til Det Kgl. Bibliotek, Personalesektionen, Postboks 2149, 1016 København K.

____________________________________________

Personalepolitik
Det Kgl. Bibliotek vil skabe sine resultater som nationalbibliotek og universitetsbibliotek på måder, hvor institutionen samtidig er en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte trives og udvikler sig sammen med arbejdspladsen. I denne personalepolitik er rammerne for dette lagt.

Læs hele personalepolitikken her (pdf)

Ledelsespolitik
Ledelsesmæssigt er fokus på resultatopnåelse, omkostningsbevidsthed og ledelse af mennesker.
Bibliotekets ledelsespolitik er tænkt som et solidt udgangspunkt for ledernes fortsatte udvikling af ledelse og et middel til at give medarbejderne mulighed for at få medindflydelse på ledelseskvaliteten.

Læs hele ledelsespolitikken her (pdf)