Boggaver til Det Kongelige Bibliotek

Hvis De er i besiddelse af enkelte bøger eller hele samlinger, som De mener kan være af interesse for Det Kongelige Bibliotek som Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, må De gerne kontakte biblioteket. De kan ringe til os, telefon 33 47 47 47 47 eller sende en mail til kb@kb.dk. Aflever først noget, når der foreligger en aftale. Vi erhverver kun bøger, som passer ind i samlingerne og hvor ejendomsretten overdrages til Det Kongelige Bibliotek.
 
Boggaver, modtaget pr. post
Det Kongelige Bibliotek modtager mange uopfordrede gaver af enkelte bøger, men vi gør opmærksom på, at biblioteket ikke indlemmer alle bøger. Vi kvitterer som udgangspunkt ikke for bøger, som tilsendes uopfordret og de returneres ikke. Modtagelse af boggaver er ikke sagsbehandling og journaliseres derfor ikke. Hvis bogen ikke indlemmes, kan biblioteket bruge den i sin virksomhed, udveksle den med andet bibliotek / kulturinstitution eller behandle den på anden vis.
 
Det Kongelige Bibliotek modtager den samlede danske produktion af udgivne værker via den lovbaserede pligtaflevering, der går tilbage til 1697. Hvis en afleveringspligtig ikke har opfyldt sin afleveringspligt, og bogen mangler, kan dette ses i REX ved at vælge basen ”Danske Samlinger (kun læsesal)”. Her kan man se om biblioteket har bogen eller ej. Ca. 8.500 danske bøger, som efterlyses i denne base, modtager vi meget gerne for at gøre nationalsamlingen komplet. De sendes til: Det Kongelige Bibliotek, Pligtafleveringsafdelingen, Chr. Brygge 8, 1219 København K.
 
Det Kongelige Bibliotek efterlyser stadig en mindre del af de bøger, som forsvandt i forbindelse med Det Store Bogtyveri i 1967-1977. Hvis man har mistanke om at have kendskab til en bog, som blev stjålet dengang, kan man læse mere på denne side om manglende bøger.