Om Flora Danica

I 1753 foreslog Oeder, at der blev udgivet en Flora Danica med afbildninger i folioformat af alle de planter, som forekom vildtvoksende i riget.

Flora Danicas plan

Den plan, som var indeholdt i indbydelsesskriftet, var ambitiøs. Flora Danica skulle både omfatte de kobberstukne tavler og en række tekster.

Vinter-Eg

Folkeoplysning

For at sikre, at Flora Danica blev udbredt overalt i kongens riger og lande blev der uddelt "en anseelig Deel Exemplarer" blandt gejstligheden.

Udgiverne

Der var flere udgivere af Flora Danica, du kan se dem listet og læse mere om den enkelte her.

Porcelænsstellet Flora Danica

Traditionen fortæller, at Flora Danica oprindelig var tænkt som en gave fra den danske konge til den russiske kejserinde Katharina II.