Vederlag for diverse serviceydelser

Vederlag for diverse serviceydelser

Københavns Universitet - Studerende og ansatte

 • Materialer skaffet fra Danmark og andre lande er gratis

Private lånere 

 • Private lånere opkræves et vederlag på  50 kr for materialer skaffet fra udlandet.

Forskningsinstitutioner og firmaer

Forskningsinstitutioner

 • Postforsendelse af bøger kr. 50 pr. bog.
 • Fremsendelse af kopier enten fysiske eller digitale. Kr. 3 pr side.
 • Indlån fra andre lande end Danmark, Norge og Sverige kr. 50 pr. bog/artikel.
 • Opkrævning af vederlag for indlån sker som hidtil. Andre vederlag vil blive opkrævet kvartalsvis ved fremsendelse af faktura. 

 Firmaer

 • Postforsendelse af bøger kr. 50 pr. bog.
 • Fremsendelse af kopier enten fysiske eller digitale. Kr. 3 pr side.
 • Indlån fra Danmark kr. 50 pr. bog/artikel.
 • Indlån fra øvrige udland kr. 200 pr. bog/artikel.
 • Opkrævning af vederlag for indlån sker som hidtil. Andre vederlag vil blive opkrævet kvartalsvis ved fremsendelse af faktura.
 • Andre lånerkategorier betaler som hidtil for serviceydelser. Evt. spørgsmål vedr. disse vederlag bedes rettet til kontaktbiblioteket