Fabeldyr

Udstillingen viser et lille udpluk fra de mange fine gamle naturhistoriske værker, som findes i det tidligere Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks samlinger (nu KUB Nord). Udstillingen koncentrerer sig om noget, som ikke er: Fabelvæsener.

Det ligger uden for denne webudstillings rammer at gøre rede for fabelvæsenernes historie; hensigten er at vise billeder af nogle af de mange væsener, som er vist i bibliotekets bøger og at fortælle nogle af de historier, der knytter sig til fabelvæsenerne. 

Udstillingen kræver ingen særlige forkundskaber. Den henvender sig til elever i folkeskolens ældste klasser, gymnasieelever og i øvrigt alment interesserede. 

Som eksempler på andre fremstillinger af fabelvæsener er det valgt at vise enkelte kalkmalerier fra de danske kirker. De danske kirker rummer en rig skat af malerier fra middelalderen og renæssancen. Det er selvsagt religiøse motiver, men der er mere end 300 billeder af fabelvæsener spredt over det ganske land, inklusive skånelandene. Samtlige danske kalkmalerier er tilgængelige på www.kalkmalerier.dk