Udgaven af de islandske folkeviser

Frugten af Sigurdsson og Grundtvigs store arbejde var bl.a. samlingen Íslenzk fornkvæði, som udkom i 3 hæfter i begge forfatteres navn i årene 1854-59.

Udgiveren er Det nordiske Litteratur-Samfund, som blev stiftet i 1847 og havde til formål "at fremme Kundskab til Nordens ældre Literatur, nærmest ved at udgive og udbrede nordiske Oldskrifter og de til disses Benyttelse fornødne Hjælpemidler" (fra bogens forord). Samfundet publicerede bl.a. gamle islandske skrifter, og den centrale figur er professor A.F. Krieger, en af de mest fremstående nationalliberale ledere i Danmark.

Svend Grundtvigs eksemplar af 'Nordisk Oldskrifter'

Svend Grundtvigs egne eksemplarer af udgavens bind 1-3 er bevaret. Her har han lavet udkast til et lidt mere omfattende titelblad end det, der findes i den endelig udgave. På indersiden af papomslaget har Grundtvig endvidere noteret de anmeldelser og andre omtaler, han har kunnet finde af udgaven.

Dansk Folkemindesamling.
 
 

 

Titelbladet til den endelig udgave.
 
Titelbladet til de islandske folkeviser