Jon Sigurdsson og de islandske folkeviser

Jón Sigurdssons interesse for islandsk kultur udmøntede sig også i indsamling af gamle folkelige viser. Her havde han en dansk forbundsfælle i Svend Grundtvig, søn af N.F.S. Grundtvig, som allerede fra 1840rne også var dybt engageret i at studere og samle folkeviser -specielt de danske. Da Svend Grundtvig allerede fra barnsben kendte Sigurdsson, var det ikke underligt, at de to mænd arbejdede sammen, og det endte da også med en meget omfattende udgave af Íslenzk Fornkvædi – gamle islandske viser.


Jón Sigurdsson omkring 1850

I begyndelsen af 1850erne var Jón Sigurdsson en meget indflydelsesrig person i Island. Selv om han boede i Danmark var han alligevel formand for det islandske Alting, hvor han bl.a. forberedte Lovsamling for Island – som opposition mod den nye danske grundlov fra 1849. I København fungerede han som officiel repræsentant for Island, og han arbejde derudover med en række forskellige udgivelser. Desuden udgav han årbogen Ný félagsrit.

Endelig havde han studeret ved Københavns Universitet, bl.a. filologi og historie og derudover arbejdet med den Arnamagnæanske Samling af gamle islandske håndskrifter.

Så Sigurdsson var en mand i begyndelsen af 40’erne med mange aktiviteter og projekter, men også med en engageret forskningsmæssig tilgang til og forståelse for sit lands kultur.


Kontakten med Svend Grundtvig

Portræt af Svend Grundtvig

Svend Grundtvigs interesse for folkeviserne stammede fra barndommen og hans fars inspiration. Allerede i 1840rne udsendte han flere opfordringer til at indsamle alle de gamle danske viser, der kunne opspores. Derved fik Sv. Grundtvig utallige viseoptegnelser tilsendt, og i 1847 kunne han udsende sin Plan til en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser. Hermed indledtes også en debat om det rimelige i at samle og udgive alle de forskellige versioner af viserne. Sv. Grundtvig holdt fast i sit princip som vi også skal se i udgivelsen af de islandske folkeviser.

I 1853 kom så første bind af mammutværket Danmarks gamle Folkeviser, der havde kæmpeviserne i centrum. Året før havde Svend Grundtvig imidlertid henvendt sig til Jón Sigurdsson for at bede ham om at undersøge islandske oversættelser af gamle danske folkeviser. Sigurdsson havde tidligere været huslærer i nyislandsk hos familien Grundtvig og dermed også undervist Svend, så de kendte hinanden.

 

Udsnit af brev fra Grundtvig til Jón Sigurdsson

Se hele brevet

Brev fra Svend Grundtvig til Jón Sigurdsson 17. marts 1853.
Dansk Folkemindesamling

Der findes en mindre brevveksling mellem Svend Grundtvig og Jón Sigurdsson, begyndende i februar 1853. I marts samme år skrev Grundtvig et brev om arbejdet med viseudgaven, hvor han bl.a. bad Sigurdsson tænke over betegnelser for kilderne, om ikke-nordiske kilder skulle nævnes og om bogens omfang. Endelig skrev han, at de skulle huske at tales ved om melodierne til viserne.