Bøgerne

Initiativtageren til Stiftsbiblioteket, C.C. Rafn, virkede fortsat ivrigt for at forøge bogbestanden på det islandske stiftsbibliotek og formidlede i 1827 en samling på 168 dubletter fra Det Kongelige Bibliotek til Stiftsbiblioteket. Dermed indledtes en serie af store donationer fra biblioteket i København, der danner en væsentlig del af de ældste og mest værdifulde dele af Stiftsbibliotekets samlinger.

 

  

Katalogsedler fra Det Kongelige Bibliotek registrerer de 168 bøger, som Rafn sendte til Island i 1827. Se i stort format


Dubletter fra Det Kongelige Bibliotek skulle senere blive en rig kilde til forøgelse af Stiftsbiblioteket. Navnlig da den altid energiske Jón Sigurdsson naturligvis også her kom ind i billedet. Jón kvitterede i 1860 for modtagelsen af en ny gave fra Det Kongelige Bibliotek på ca. 150 værker sendte til Islands Stiftsbibliothec med Dampskibet Arcturus den 13. Oktbr. 1860 

 
 

Jón Sigurdssons første store indsats for Det Islandske Nationalbibliotek var udvælgelse og forsendelse af ca. 220 dubletbind fra Det Kongelige Bibliotek. Her ses Jóns egenhændige kvittering for modtagelsen til forsendelse ”med Dampskibet Arcturus” i 1860. Se i stort format.


En endnu større boggave formidlede Jón kun otte år senere, i 1868, hvor der blev sendt 2.200 værker (3.293 bind) fra Det Kongelige Biblioteks dubletsamling til Stiftsbiblioteket.

 

At det igen var Jón Sigurdsson, der stod for udvælgelsen af den meget store boggave til Stiftsbiblioteket 1868 fremgår af de bevarede katalogsedler i Det Kongelige Biblioteks Arkiv. Der er fem digre bind med katalogsedler samt et lille separat bundt ved siden af, hvor det forrest er noteret, hvilke numre, der ikke er medindbundet, fordi ”Sigurdsson har Sedlerne”.  Sedlerne med de anførte numre er så nydeligt samlede i det lille bundt bag ved den blå seddel. Se i stort format.


Dubletgaven til Det Islandske Stiftsbibliotek er en af de største boggaver, som Det Kongelige Bibliotek nogen sinde har givet, ikke kun i kraft af mængden - samlet gav Det Kongelige Bibliotek 4.553 bind til Stiftsbiblioteket - men også fordi Jón med sikker hånd valgte relevante værker ud, herunder perler som gamle europæiske inkunabler og værdifulde franske og andre europæiske værker. De mest værdifulde ekstraeksemplarer fra Det Kongelige Bibliotek gik derfor passende nok til først Universitetsbiblioteket i Oslo og derefter Islands Nationalbibliotek. Ganske vist fik Stockholms Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket i Aarhus senere endnu flere bøger end Island, men de måtte vælge blandt det, der var tilovers efter at Jón havde valgt.

 
 
BILLEDE:

BILLEDTEKST: Stablen af indbundne katalogsedler giver et anskueligt begreb om 1868-gavens omfang (og Jóns energiske indsats). Der var 2.200 nummerede katalogsedler.

 
 

Blandt bøgerne fra Det Kongelige Bibliotek, Jón sendte til Stiftsbiblioteket var også denne venetianske inkunabel. Se i stort format.

 

Det var ved et møde 1818 i det islandske Bokmentafèlag i København, at Rafn først luftede sin idé om et Stiftsbibliotek for Island. Jón valgte naturligvis selskabets love blandt de bøger, han sendte til Island. Se i stort format.

 

Grimur Thomsens foredrag om Islands Stilling i det øvrige Skandinavien blev naturligvis valgt ud af Jón til Stiftsbiblioteket – Grimur Thomsen ankede i sit foredrag over, at han måtte tale på dansk og ikke på sit eget sprog. Se i stort format og se titelbladet