J.P.E. Hartmann - musikken

Hartmanns værker er komponeret over en periode på mere end 75 år og opviser følgelig en betydelig stilistisk udvikling. Fra de tidlige værkers klassicistiske romantik bevægede han sig gennem påvirkning fra blandt andre Louis Spohr over i en højromantisk stil med mange stærkt originale træk.

Sonate for fløjte og klaver, op. 1   J.P.E. Hartmann: Sonate for fløjte og klaver, B-dur, op. 1, udg. af Paul Hagemann. København 1912. Partitur, for fløjte og klaver

 Et af de mest karakteristiske træk ved Hartmanns musik, den nordiske tone, blev taget op af flere yngre komponister. Det er da også netop sådanne stiltræk, man genfinder i nogle af Edvard Griegs og Carl Nielsens tidlige værker.


De udstillede genstande 

Bibliografi til de enkelte værker

Se værker i manuskript:
Fløjtesonate, op. 1 - Symfoni nr.2, E-dur opus 48 - Klaversonate nr. 2, op. 80 - Strygekvartet i A-dur - Strygekvartet i G-dur - Tre Genrestykker - Menuetto for Klaver, 1864 - Sonate for klaver i g-mol (1851)