J.P.E. Hartmann - kirkemusikeren

J.P.E. Hartmann havde livet igennem en stærk tilknytning til kirken og dens musik. Der var flere kirkemusikere i hans familie, og selv virkede han i 76 år som organist, først som vikar for sin far i Garnisons Kirke og fra 1824 som hans efterfølger, indtil han i 1843 efterfulgte Weyse som organist ved Vor Frue Kirke.

Skønt Hartmann var en af sin tids mest fremtrædende organister, har han kun betænkt sit instrument med få værker, af hvilke de to fantasier og ikke mindst sonaten i g-mol hører til den betydeligste danske orgelmusik. Til gengæld foreligger der talrige kirkelige vokalværker fra Hartmanns hånd, fra mindre kompositioner for solostemme med akkompagnement, til stort anlagte værker for soli, kor og orkester.

Hartmann ved orglet   Hans Nikolaj Hansen: J.P.E. Hartmann ved orglet i Vor Frue Kirke. Tegning 1897

 Af hans kirkelige produktion er det dog næsten udelukkende salmemelodierne, der har bevaret en plads i repertoiret. Melodierne til "Blomstre som en Rosengaard", "Kommer Sjæle, dyrekøbte", "Mindes vi en fuldtro Ven" og "Op dog, Sion, ser du ej" er blandt de mest sungne og typiske eksempler på Hartmanns evne til at skabe helstøbte melodier i en romantisk, harmonibåren stil.


De udstillede genstande

Bibliografi til de enkelte værker
Se værker i manuskript:
Koraler til Barnekows 1892-tillæg - Kærlighed fra Gud - Vor Herre, til dig maa jeg ty - Sonate i g-mol for orgel, op. 58 - Juleaften - Langfredag-Paaskemorgen - Liturgisk Musik, op. 46 - Med Sorgen og Klagen hold Maade