J.P.E. Hartmann - Institutionerne - administrator og lærer

Musikforeningen var fra sin grundlæggelse i 1836 gennem hele resten af 1800-tallet den førende københavnske koncertinstitution. Hartmann var med i ledelsen fra begyndelsen og blev valgt til formand i 1839 - et hverv han bestred til 1892. Han deltog i planlægningen af koncerterne og foreningens drift, og han udnyttede sine danske og internationale bekendtskaber til at få kendte kunstnere og tidens komponister på programmerne. Alligevel stivnede Musikforeningen i et traditionelt repertoirevalg hen mod slutningen af 1800-tallet, bl.a. fordi både Hartmann og Gade sad i ledelsen i over 40 år.

I 1827 åbnede operasangeren Giuseppe Siboni sit konservatorium i København til uddannelse af kunstnere til Det Kongelige Teater. Som musiklærer ansatte han Hartmann, der underviste i klaver, harmonilære og sang. Det var uheldigt, at konservatoriet kun satsede på, at eleverne kunne ansættes på Teatret, og efter sæsonen 1842/43 måtte det af økonomiske og rekrutteringsmæssige grunde lukke. Imidlertid fik adskillige danske sangere og komponister deres første uddannelse her.


Fr. Rungs kontrapunktiske øvelser   Frederik Rungs Contrapunktiske øvelser hos Professor J.P.E. Hartmann, dateret 18.1.1870. 2 hæfter.

 I 1864 testamenterede juvelerer P.W. Moldenhauer sin formue til oprettelsen af et musikkonservatorium i København. Niels W. Gade, H.S. Paulli og J.P.E. Hartmann blev institutionens første ledere ved åbningen i 1867, og de underviste samtidig i vigtige fag som musikteori, kontrapunkt og orgelspil. Gade blev konservatoriets daglige leder, men ved udarbejdelsen af fundatsen kom Hartmanns juridiske uddannelse institutionen til gode. Institutionen lever i dag videre som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.


De udstillede genstande 

Bibliografi til de enkelte værkerSe værker i manuskript:
Symfoni nr.1, g-mol opus 17 - En Sommerdag - Davids 115. Psalme - To Sange af Thor Lange - Flyv, Fugl, flyv