J.P.E. Hartmann - De udstillede genstande

Barndom og ungdom
Billeder af Sorgenfri Slot og park fra den tid, hvor familien Hartmann boede på slottet om sommeren. Koloreret litografi

J.V. Gertner: Akvarel af Christiane Hartmann (1778-1848), Hartmanns mor
Privateje

Silhuet af J.P.E. Hartmann som barn med en violin
Privateje

C.W. Eckersberg: Akvarel af Skt. Annæ Plads
Det Kongelige Kobberstiksamling

C.W. Eckersberg: Akvarel af Vor Frue Kirke 1809
Københavns Bymuseum

J.P.E. Hartmanns selvbiografi, skrevet 1892, dækkende indtil 1824

N. Chr. Kierkegaard: Tegning af Emma Hartmann
Privateje

Bryllupssang ved Emma Zinn og J.P.E. Hartmanns bryllup 2. december 1829

Pastor Brorsons tale ved Emma Zinn's og J.P.E. Hartmanns bryllup

Portræt af C.E.F. Weyse (1774-1842). Litografi

Portræt af F.C. Sibbern (1785-1872). Litografi

Silhuet af J.P.E. Hartmann, der spiller firhændigt med Nicolai Gerson på sin 25-års fødselsdag
Privateje

Juridiske optegnelser, hvor Hartmann har øvet sig i sin underskrift og påbegyndt et brev til vennen J.D. Clemens

Lille hæfte med afskrift af et juridisk værk

J.P.E. Hartmann: Klaverkvartet i F-dur, op. 10 (oprindelig op. 2) ca. 1824. Autograf, partitur

J.P.E. Hartmann: Guldhornene, op. 11. Dateret 30.1.1832. Autograf, partitur


Familien
Stik af slottet i Plön 1749, hvor Johann Hartmann var ansat fra 1761 til 1766

Silhuet af Johann Hartmann (1726-1793), Hartmanns farfar

Johann Hartmann: Balders Død. Musikken til Ewalds tragedie, uropført på Det Kongelige Teater 30. januar 1779
Partitur til 1. akt

Johann Hartmann: Excercises pour le Violon dall Sig: Hartmann. 1777. Autograf, for violin

Silhuet af Augusta Hartmann, der døde 2½ år gammel
Privaeje

J.V. Gertner: Akvarel af August Wilhelm Hartmann (1775-1850), Hartmanns far
Privateje

August Wilhelm Hartmann: Trois Thêmes variées pour le pianoforte, trykt i København 1815

Danse componerede for Ballet i Studenterforeningen den 5. Februar 1841. Trykt hæfte, København 1841, hvori bl.a. en dans af Emma Hartmann
Privateje

Brev fra Emma Hartmann (skrevet i børnenes navn) til J.P.E. Hartmann, 2. december 1841, kaldet Storkebrevet

Emma Hartmanns nodebog, opslået på den ufuldendte sang Slag-Sang for de Danske. Dateret 8. april 1848. Autograf, for sangstemme

Emma Hartmann: Salomons Sang blandt Nomaderne, dateret 30.10.1847. Autograf for sang og klaver

J.P.E. Hartmann: "Salomons Sang blandt Nomaderne" fra samlingen Sulamith og Salomon, dateret 30.10.1847. Autograf, for sang og klaver

Foto fra Hartmanns lejlighed i Kvæsthusgade 3, hvor han boede i 71 år

Foto af udendørs frokost i Nærum med familien Hartmann nok fra 1890erne
Privateje

Foto af musikaften på herregården Fuglsang på Lolland, der ejedes af Hartmanns sønnedatter Bodil Neergaard. Ca. 1900-1910

Portræt af Sophie Hartmann (1831-1855). Foto

Portræt af Niels W. Gade (1817-1890), gift med Sophie Hartmann. Litografi

August Winding: Nu er Vinterens kolde Tid og Den stakkels Pige sad, skrevet til Clara Hartmann 1854. Autograf, for sang og klaver
Privateje

Portræt af August Winding (1835-1899). Foto

Clara Winding: Smaating af C. Winding, f. Hartmann. Hæfte med sange og klaverstykker. Autograf

Spørgeskema, udfyldt af Emil Hartmann i sommeren 1869
Privateje

Portræt af Emil Hartmann (1836-1898). Foto

Brev fra Carl Hartmann til J.P.E. Hartmann 14. marts 1869 med foto af førstnævntes relief Agnete og Havmanden

Carl Hartmann: Mismod. Uden datering. Autograf, for sang og klaver
Privateje

Carl Hartmann: Mismod. Trykt i serien Nordiske Musikblade, København ca. 1870

Portræt af Carl Hartmann (1837-1901) og hans hustru Thyra, født Dannebod Boisen (1848-1920). Foto


H.C. Andersen
Portræt af H.C. Andersen skænket Hartmann på dennes 60 års fødselsdag i 1865. Foto

H.C. Andersen: Samlede Skrifter, bind 12, 2. udgave, København 1879, opslået på nogle af de mange lejlighedssange, digteren skrev til Hartmann og hans familie

Brev fra J.P.E. Hartmann til H.C. Andersen, 25. juli 1861 med udkast til "Sverkels Romance" fra operaen Liden Kirsten

J.P.E. Hartmann: "Sverkels Romance" fra Liden Kirsten. Dateret Decbr. 46. Autograf, udkast

J.P.E. Hartmann: Saul. Uden datering, ca. 1860. Autograf, partitur

Brev fra H.C. Andersen til J.P.E. Hartmann, 22. maj 1874 i anledning af komponistens 50 års jubilæum som organist

J.P.E. Hartmann: Sang ved Thorvaldsens Kiste efter Jordpaakastelsen. Dateret 28.3.1844. Autograf, partitur

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Hanck, 11. april 1844

Brudstykke af H.C. Andersens tekst til operaen Ravnen, dateret 28. februar 1830. Autograf

J.P.E. Hartmann: Ravnen. 1. akt. Omarbejdet 1861-63. Autograf, partitur til den reviderede udgave

Foto af side fra Det Kongelige Teaters regiprotokol fra førsteopførelsen af Ravnen den 29. oktober 1832

H.C. Andersens tegning af scenen fra Ravnen i en billedbog til Otto Zinck. Kjeld Heltoft (udg.): H.C. Andersens tegninger til Otto Zinck 1-2. Odense 1972

H.C. Andersens stambog med en usigneret tegning af Hartmann og hans håndskrevne citat fra operaen Ravnen, indsat i 1833


Teatret

Portræt af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860). Kopi af litografi

J.P.E. Hartmann: Syvsoverdag. Musikken til J.L. Heibergs festspil, uropført på Det Kongelige Teater 1. juli 1840. Dateret 26.6.1840. Autograf, partitur

Diamantnål, givet til Hartmann som gave fra Christian VIII, kaldet Syvsovernålen
Privateje

J.V. Gertner: Portræt af J.P.E. Hartmann, hvor han bærer denne nål. 1846. Foto af tegning
Privateje

Brev fra J.L. Heiberg til J.P.E. Hartmann, 4. juni 1840 om arbejdet med Syvsoverdag

Edv. Lehmann: Scene fra Adam Oehlenschlägers drama Fiskeren og hans Børn. Foto af tegning
Privateje

J.P.E. Hartmann: Fiskeren og hans Børn, op. 28. Datering Mai 1840. Autograf, partitur

Brev fra Adam Oehlenschläger (1779-1850) til J.P.E. Hartmann, 22. marts 1840 om arbejdet med Fiskeren og hans Børn

Portræt af Henrik Hertz (1798-1870). Litografi

J.P.E. Hartmann: Korsarerne, opera af Henrik Hertz. Uden datering. Autograf, partitur til 1. akt, Ca. 1835

J.P.E. Hartmann: Liden Kirsten, opera af H.C. Andersen. Dateret 21.3.1846. Autograf, partitur med spor af brand

Tegning af scenografen Fritz Ahlgrensson (1838-1902) med sceneri fra Arcona. Fra Illustreret Tidende 16.5.1875

Scenebillede fra Valkyrien ved en forestilling på August Bournonvilles 100-årsdag den 31. august 1905 på Det Kongelige Teater. Foto

August Bournonvilles (1805-1879) anvisninger med hensyn til musikken til Valkyrien. Uden dato

J.P.E. Hartmann: Valkyrien. Uden datering. Autograf, skitser

J.P.E. Hartmann: Valkyrien 1. akt. Uden datering. Autograf, klaverudtog

J.P.E. Hartmann: Valkyrien 1. akt. Dateret 1860. Autograf, for violin og klaver til indstudering

J.P.E. Hartmann: Valkyrien, op. 62. Uden datering. Autograf, partitur til 1. og 2. akt. Ca. 1861

Portræt af Ludvig Gade (1823-1897) som Bjørn i Valkyrien. Ca. 1861. Foto

Portræt af Juliette Price (1831-1906) som Svava i Valkyrien. Ca. 1861. Foto

Scene af 4. akt af Thrymskviden, tegnet af scenografen Fritz Ahlgrensson. Tegning i Illustreret Tidende 1.3.1868

August Bournonvilles eksemplar af Adam Oehlenschlägers digtcyklus Nordens Guder, udgivet som bd. 29 af Oehlenschlägers Poetiske Skrifter, udg. af F.L. Liebenberg, København 1862 med balletmesterens noter til Thrymskviden
Privateje

J.P.E. Hartmann: Thrymskviden, ballet af August Bournonville. Dateret 28.1.1868. Autograf, partitur til 3. akt

J.P.E. Hartmanns kort til Det Kongelige Teater

J.P.E. Hartmann: Et Folkesagn, ballet af August Bournonville. Dateret 9.2.1854. Autograf, partitur til 2. akt

Portræt af Betty Schnell (1850-1939), gift Hennings som Hilda i Et Folkesagn. Foto, ca. 1867

Portræt af Fr. Ferd. Hoppensach som Diderik i Et Folkesagn ved uropførelsen 20. marts 1854. Foto

Edv. Lehmann: Kostumeudkast til Diderik og Viderik fra Et Folkesagn. Det Kongelige Teater 1854

Gengivet på planche
Tegning af tilskuerrummet i Det Kongelige Teater efter ombygningen i 1857

Edv. Lehmann: Kostumeudkast til Valkyrien: Heimdal, Odin, Odin forklædt som Brune, Harald Hildetand med Helge, Bjørn. Det Kongelige Teater, ca. 1861

Edv. Lehmann: Kostumeudkast til Thrymskviden: Thrym, Vola, Thor, Thor forklædt som Freia, Loke forklædt som brudepige. Det Kongelige Teater, ca. 1868
Musikmuseet, Stockholm


Udlandet
Portræt af lægen Carl Emil Fenger (1814-1884). Foto af tegning

Portræt af pianisten og komponisten Clara Schumann (1819-1896). Litografi

Portræt af den tyske skuespiller Edvard Devrient (1801-1877). Litografi

Portræt af komponisten Gioacchino Rossini (1792-1868). Litografi

Portræt af den tyske komponist Felix Mendelssohn (1809-1847). Litografi efter Hildebrandt

Portræt af den italienskfødte operakomponist Ferdinando Paër (1771-1839). Litografi

Portræt af den tyske komponist Louis Spohr (1784-1859). Fotogravure

Portræt af den tyske digter Ludwig Rellstab (1799-1860). Litografi

Portræt af kunsthistorikeren N.L. Høyen (1798-1870). Litografi

Portræt af den italienske operakomponist Gasparo Spontini (1774-1851). Litografi

Billede af Gewandhaus i Leipzig, som det så ud i 1840rne. Akvarel af Felix Mendelssohn. Har tilhørt Niels W. Gade

Plakat fra Königlich Sächsisches Hoftheater i Dresden fra 21. september 1839. Foto

Tegning af sangerinden Wilhelmine Schröder-Devrient som Fidelio i Beethovens opera. Foto

Diverse regninger og regnskaber fra J.P.E. Hartmanns rejser 1836 og 1839

J.P.E. Hartmanns rejsedagbog fra 1836

Vennernes velkomstsang ved Hartmanns hjemkomst fra rejsen i 1836, forfattet af H.C. Andersen. Trykt tekst

Portræt af pianisten og komponisten Franz Liszt (1811-1886). Litograf efter Léon Noel

H.C. Andersens dagbog, opslået på 8. juli 1841, da forfatteren mødte J.P.E. Hartmann i Hamburg

Plakat fra Königlich Ständisches Theater i Prag fra 1.9.1854. Foto

Plakat fra Königliches Hoftheater 21. juni 1857, sandsynligvis Berlin. Foto

J.P.E. Hartmanns pas fra 1863, da han rejste til Rom

Portræt af den tyske komponist Heinrich Marschner (1795-1861). Tegning 1846

H.C. Andersens optegnelser om Hartmanns rejserute ved rejsen i oktober 1868


Musikken

J.P.E. Hartmann: Ouverturen til Axel og Valborg, op. 57. Uden datering. Autograf, partitur, ca. 1856

J.P.E. Hartmann: Sonate for klaver, a-mol, op. 80. København 1885. Trykt, for klaver

J.P.E. Hartmann: Sonate for klaver, a-mol, op. 80. København 1885. Trykt, for klaver. I rødt pragtbind, der har tilhørt Dronning Louise

J.P.E. Hartmann: Sonate for fløjte og klaver, B-dur, op. 1, udg. af Paul Hagemann. København 1912. Partitur, for fløjte og klaver

Carl Nielsen: Uddrag af Symphonisk Suite for klaver, op. 8, København 1895. Trykt, for klaver

Portræt af Carl Nielsen (1865-1931). Foto

J.P.E. Hartmann: Uddrag af Sonate for klaver, a-mol, op. 80, København 1885. Trykt, for klaver

Edvard Grieg: Uddrag af Sonate for klaver, e-mol, op. 7, 3. sats. Leipzig 1866. Trykt, for klaver

Portræt af Edvard Grieg (1843-1907). Foto

J.P.E. Hartmann: Uddrag af "Vikingefruens Drøm" af Claveerstykker, København 1864. Trykt, for klaver

Enkelte takter fra J.P.E. Hartmann: Symfoni nr. 2, E-dur, op. 48B. 1848

Enkelte takter fra Edvard Grieg: Vesle Gut. 1866

J.P.E. Hartmann: "Valhalla-Marsch" fra balletten Valkyrien, op. 62. Uden datering. Afskrift, partitur


Kirkemusikeren

Brev fra J.P.E. Hartmann til A.P. Berggreen, 25. september 1873

J.P.E. Hartmann: Min Mund og mit Hjerte. Ingen datering. Autograf, koral i renskrift med rettelser. Ca. 1873

Melodier til det af Roeskilde Præsteconvent foreslaaede Tillæg til "Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt", udgivet af A.P. Berggreen, København 1873. Opslået på Hartmanns Min Mund og mit Hjerte

J.P.E. Hartmann: Sørgemarsch ved Thorvaldsens Bisættelse i Frue Kirke, København 1844. Trykt partitur

J.P.E. Hartmann: Liturgisk Musik, København 1881. Trykt partitur

Portræt af dirigenten og forfatteren Hans von Bülow (1830-1894). Foto

Brev fra Hans von Bülow til J.P.E. Hartmann 15.12.1884

J.P.E. Hartmann: Sonate für die Orgel, op. 58, København 1885. Trykt, for orgel

Hans Nikolaj Hansen: J.P.E. Hartmann ved orglet i Vor Frue Kirke. Tegning 1897


Andre Kunstarter
J.P.E. Hartmann: "Heidenröslein" med tekst af J.W.v. Goethe fra Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, op. 13. Dateret 1829. Autograf, for sang og klaver

Portræt af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Stik med forlæg i tegning af Johann Heinrich Lips, 1791

Goethe's Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1776 bis 1826, Bd. 1, Weimar 1848, som Hartmann ejede

J.P.E. Hartmann: Folmer Spillemands Viser, op. 56 med tekst af Chr. Winther, København 1856. Trykt, for sang og klaver

Portræt af Chr. Winther (1796-1876). Xylografi

Altes Museum i Lustgarten ved Spree i Berlin. Stik ca. 1836

Correggio (Antonio Allegri) (ca. 1489-1534): Io og Jupiter. Foto efter originalmaleri i Kunsthistorisches Museum, Wien

J.P.E. Hartmann: Correggio. Ouverture til Adam Oehlenschlägers tragedie, op. 59. Dateret 1.6.1858. Autograf, partitur

Gengivet som planche
Christian 4. og Wilhelm Marstrand

Wilh. Marstrand: Christian 4. på Trefoldigheden. Foto af maleri fra Christian 4.'s kapel i Roskilde Domkirke, 1864-66

J.P.E. Hartmann: "Kong Christian stod ved højen Mast" fra Flerstemmige Sange for Mandsstemmer udgivne af Studenter-Sangforeningen i Kjøbenhavn. 2. udgave, København 1890. Foto af trykt partitur

Brev fra J.P.E. Hartmann til Carl Hartmann, 2. august 1864. Foto

Gengivet som planche
Jairi datter

Carl Bloch: Jairi Datter. Foto af maleri fra 1863 på Statens Museum for Kunst

J.P.E. Hartmann: "Jairi Datter" fra Bibelske og Kirkehistoriske Smaasange med Piano. Dateret 1860-62. Foto af autograf, for sang og klaver


Studenterne
Lille kor under en prøve. Foto ca. 1880. Hartmanns buste troner i baggrunden

Portræt af J.P.E. Hartmann. Litografi efter tegning af David Monies 1838

J.P.E. Hartmann: Reisen til Vinlandene for fire mandsstemmer med tekst af Henrik Hertz. Dateret 10.1.1851. Autograf, partitur

Luplau Jansen: Hartmann som 93-årig skåler i Studenter-Sangforeningen 8. december 1898. Tegning 1898
Privateje

J.P.E. Hartmann: "Snart er Natten svunden" fra Flerstemmige Sange for Mandsstemmer udgivne af Studentersangforeningen i Kjøbenhavn, København 1873. Trykt partitur

J.P.E. Hartmann: Vølvens Spaadom, op. 71 med tekst fra den ældre Edda i Fr. Winkel Horns oversættelse. Dateret 19. april 1872. Autograf, partitur

Lorenz Frölich: Odins møde med Vølven. Tegning fra Karl Gjellerup: Den ældre Eddas Gudesange, København 1895

Program fra førsteopførelsen af Vølvens Spaadom, april-maj 1872

Udgiven frise i anledning af Studenter-Sangforeningens 50-års jubilæum 1889. Frisen er lavet over Jørgen Sonnes frise på Thorvaldsens Museum, her med Hartmann i Thorvaldsens sted

Gengivet som planche:
Portræt af Chr. Richardt (1831-1892). Foto

J.P.E. Hartmann: Cantate ved Indvielsen af Studenterforenings-Bygningen den 17de April 1863, med tekst af Chr. Richardt. København 1863. Foto af den trykte forside

Gengivet som planche
De nordiske studentermøder

J.P.E. Hartmann: De nordiske studentersangere med tekst af Carl Ploug (1813-1894). Dateret 1856. Foto af autograf, partitur

J.P.E. Hartmann: Freias Stierne med tekst af Chr. K.F. Molbech (1821-1888). Dateret 1851. Foto af autograf, partitur

J.P.E. Hartmann: Hilsen til Norge, København 1869 med tekst af P. Hansen. Foto af tryk af forsiden

De nordiske studenter forsamlet i Normandsdalen i Fredensborg Slotspark ved studentermødet i juni 1862. Illustreret Tidende 29.6.1862

Gengivet som planche
Det intime studentermusikliv

Sange for Studenterforeningen, København 1833. Foto af titelblad og J.P.E. Hartmann: "Hver ved dette Gammensbord". Trykt partitur

Portræt af A.P. Berggreen (1801-1880). Foto af litografi

J.P.E. Hartmann: Dulce cum sodalibus. Dateret 9.12.1833. Foto af autograf, partitur

W.F. Bendz: Et Tobaksselskab.
Foto af maleri fra 1828 på Ny Carlsberg Glyptotek


Institutionerne
Musikforeningens forhandlingsprotokol 1836-1846

J.P.E. Hartmann: Dryadens Bryllup, op. 60. Dateret 3.12.1858. Autograf, partitur

Melodier til danske Sange med Accompagnement for Pianoforte.., udgivet af Musikforeningen, København 1838. Tryk, for sang og klaver

Ærestaktstok, som Hartmann modtog som en gave fra Studenter-Sangforeningen i 1846
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling

Musikforeningens hyldestadresse til Hartmann på hans 90-års dag den 14. maj 1895
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling

Sangeren og konservatorielederen Giuseppe Siboni (1780-1832). Foto af maleri af David Monies
1838. Originalen på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød

J.P.E. Hartmann: Kantate, Opført paa Det Kgl: Theater ved Konservatoriets 2den Concert, 20de Febr. 1828. Dateret 20.2.1828. Autograf, partitur

Koncertprogram fra Det Kongelige Teater 10. februar 1828 til fordel for Sibonis musikkonservatorium

Portræt af sangeren og skuespilleren Peter Schram (1819-1895). Litografi

Portræt af komponisten Niels Ravnkilde (1823-1890). Foto

Trykt indbydelsesskrift til Kjøbenhanvs Musikkonservatorium 1866

J.P.E. Hartmanns håndskrevne forslag til det første elevhold på Musikkonservatoriet

Portræt af komponisten Axel Grandjean (1847-1932). Foto ca. 1876

Portræt af komponisten og dirigenten Frederik Rung (1854-1914), Foto ca. 1885

Frederik Rungs Contrapunktiske øvelser hos Professor J.P.E. Hartmann, dateret 18.1.1870. 2 hæfter, autograf


Gengivet som planche:
Klassikerne kontra den nationale musik

Programmer fra Musikforeningens koncerter

den 5. december 1864
den 21. januar 1865
den 14. februar 1865


Gengivet som planche:
Weyses Minde

J.P.E. Hartmann: Weyses Minde, København 1843. Foto af titelblad med Wilh. Marstrands portræt af C.E.F. Weyse

Program for Musikforeningens koncert den 24. januar 1845

Wilhelm Marstrand: Et musikalsk aftenselskab.
Foto af maleri fra 1834 på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg, Hillerød

Wilhelm Marstrand: Portræt af J.P.E. Hartmann.
Foto af maleri fra ca. 1836 på Det Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg, Hillerød


Position og eftermæle
Silkediplom fra Københavns Universitet i anledning af Hartmanns 50-års jubilæum som organist 22. maj 1874
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling

Skrivelse i anledning af J.P.E. Hartmanns udnævelse til Storkors af Dannebrog, 16.5.1895

Brev fra Alvilda Johansen til J.P.E. Hartmann med lykønskning på 90-års dagen i 1895

J.P.E. Hartmann: Cantate ved Universitetets Jubelfest Juni 1879, op. 75, København 1879. Trykt klaverudtog

J.P.E. Hartmann: Mindeblade fra Guldbryllupsfesten. 2 Sange af Universitetets Festcantate 29de Mai 1892, København 1892. Trykt klaverudtog

Portræt af den aldrende J.P.E. Hartmann siddende i sin stue. Forlæg for August Saabyes statue. Foto

August Saabyes statue af J.P.E. Hartmann, opstillet på Skt. Annæ Plads 1905. Foto

K. Gamborg: Tegning af fakkeltoget for J.P.E. Hartmann i 1893 i anledning af hans jubilæum som organist og som Studenter-Sangforeningens formand. Illustreret Tidende 14.5.1893

Gottfred Matthison-Hansen: Trauermusik, op. 38. Im Memoriam J.P.E. Hartmanni, uropført 23. april 1900. København 1900. Trykt, for orgel

J.P.E. Hartmann: Danmarks Kæmpehøje, København 1896. Trykt klaverudtog

A.C. Meyer: Kantate ved Arbejderpartiets 25 Aars Jubilæum, København 1909. Trykte korstemmer


Gengivet som planche:
Programmer for mindekoncerter:

Palæ-Koncerterne 22. marts 1900

Dansk Koncert-Forening 9. maj 1905

Mindekoncert i Vor Frue Kirke 22. marts 1901

Musikforeningen 14. maj 1900

Studenter-Sangforeningens mindekoncert 1905

Statsradiofonien 14. maj 1955


Gengivet som planche:
Litteratur om J.P.E. Hartmann
Afbildede bogforsider

Angul Hammerich: J.P.E. Hartmann. Biografiske Essays tillige med en Studie over melodien til "Kong Christian stod ved højen Mast". København 1916

William Behrend: I.P.E. Hartmann. En Levnedsskildring. København 1918

Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934

Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner. København 1991

Inger Sørensen (udg.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. 1-3 København 1999

Inger Sørensen: Hartmann. Et dansk komponistdynastii. København 1999


Endemontre
Kristian Zahrtmann: Hartmanns arbejdsværelse i Kvæsthusgade 3
Olie på lærred
Privateje

David Monies: Emma Hartmann
Olie på lærred
Privateje

Constantin Hansen: J.P.E. Hartmann
Olie på lærred. 1851
Privateje

Oluf Hartmann: Portræt af faderen Emil Hartmann
Olie på lærred
Privateje

Oluf Hartmann: Portræt af faderen Emil Hartmann i hans sidste år
Olie på lærred
Privateje

F. Vermehren: Portræt af August Wilhelm Hartmann
Tegning
Privateje

F. Vermehren: Portræt af Christiane Hartmann
Tegning
Privateje

F. Vermehren: Portræt af Emma Hartmann
Tegning. 1851
Privateje

J.P.E. Hartmanns skrivebord fra arbejdsværelset i Kvæsthusgade
Privateje

Sølvskål med Frederik VII's navnetræk. Ifølge familietraditionen vandt Hartmann denne skål ved en fugleskydning sidst i 1850erne
Privateje

Sølvopsats af sølvsmeden Vilhelm Christesen [sic], en gave fra Musikforeningen ved Hartmanns 50-års jubilæum som organist 22. maj 1874
Privateje

Hartmanns klaver (Hornung & Møller taffel) fra arbejdsværelset
Privateje på godset Fuglsang, Lolland

Otto Bache: J.P.E. Hartmann
Olie på lærred. 1884
Privateje

H.W. Bissen: Buste af Hartmann
Marmor. 1860
Privateje

Fire kostumer fra 2. akt af Et Folkesagn (Det Kongelige Teater 1991),
scenograf Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
Det Kongelige Teater