J.P.E. Hartmann - Bibliografi til de udvalgte værker

Scene med tavlebordsduetten fra 'Liden Kirsten'

6 Skizzer for Klaver, op. 31


Litteratur:
Lothar Brix: Die Klaviermusik von Johann Peter Emilius Hartmann: Ein Beitrag zur musikalischen Romantik in Skandinavien. Diss. Göttingen 1971, s. 71-89
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 25
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 39
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 206
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 110, 131, 133, 169

Trykte udgaver:Slå op i REX (søges som "Acht Skizzen")

Værket er ikke trykt eller indspillet på cd


 

Cantate til Efterslægtselskabets Jubelfest, op. 19

Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 73

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Cantate til Universitetets 400 Aars Jubelfest

Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 63-65
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 58
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 99-102
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 310
Axel Sørensen: Studenter-Sangforeningen 1839-1889. Nogle Mindeblade. København 1889, s. 191-94
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 360-62, 597-98
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, især brev nr. 864, 867

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Cantate ved Frederik 7.'s Bisættelse


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 79, 165
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 97-98
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 352-54
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 586-89

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cdConcert-Ouverture, op. 3


Litteratur:
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 9
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 91-92
Jann Thornberg: "J.P.E. Hartmanns ouverturer. En analytisk præsentation", Musik & Forskning 1, 1975, s. 42-56, især s. 43

Værket er utrykt og ikke indspillet på cd


Davids 115. Psalme


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 56
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 108-09
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 328

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Dulce cum sodalibus


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 90
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 45, 70
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 335
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, nr. 42

Trykte udgaver:Slå op i REX (Studenterforeningens Visebog 1833)

Sangen er ikke indspillet på cd


En Sommerdag


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 55-56
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 113
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 92-93
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 322-23

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Et Folkesagn, 2. akt


Litteratur:
Erik Aschengreen, Marianne Hallar og Jørgen Heiner (red.): Perspektiv på Bournonville. København 1980, se registret
August Bournonville: Mit Teaterliv. Erindringer og tidsbilleder II, udg. af Niels Birger Wamberg. København 1979, s. 64-69
Georg Brandes: "Bournonville: Et Folkesagn", Samlede Skrifter 13, København 1903, s. 373-76
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 47-48
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 205, 207
"Historisk Indledning", Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann: Et Folkesagn, med koreografi af August Bournonville, udgivet af Anne Ørbæk Jensen, Knud Arne Jürgensen og Niels Krabbe. Det Kongelige Bibliotek 2000, s. IX-XIII
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 93, 11-12
Knud Arne Jürgensen: The Bournonville Tradition. The first fifty years 1829-1879, vol. II, London 1997, s. 166-70, 201f, 328f, 374, 401, 424
Ole Nørlyng: "Tonende folkefantasier - biedermeier og folkevise i August Bournonvilles, Niels W. Gades og Johann Peter Emilius Hartmanns ballet 'Et Folkesagn'", Musik & Forskning IX, 1983-84, s. 27-67
Th. Overskou: Den danske Skueplads i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid, 6, København 1876, s. 186-87
Nils Schiørring: "Bournonville and the Music to his Ballets", Teatervidenskabelige Studier II, 1972, s. 84-98, især s. 95-96
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 386-95
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 941, 1338, 1391, 1445 og 1452

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Et Folkesagn. Det Kongelige Kapel dirigeret af Michael Schønwandt. RCA 1992
Et Folkesagn. Danmarks Radios Underholdningsorkester dirigeret af Harry Damgaard. CPO 1997


Fantasi for orgel


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 12
Jørgen Ernst Hansen (red.): J.P.E. Hartmann - Samtlige Orgelværker. Revideret udgave. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 3. serie no. 178, København 1968. Indledning s. 5-30, især s. 7-8
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 9, 84
Sverker Jullander: "J.P.E. Hartmanns orgelmusik", Orglet (Juni 2005), s. 4-29
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 92

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Organ works. J.P.E. Hartmann: Fantasi for orgel i A-dur. Ulrik Spang-Hanssen, orgel. Classico 1995.
J.P.E. Hartmann: Sange. J.P.E. Hartmann: Fantasi for orgel i A-dur. Jens Ramsing, orgel. Classico 2000.
J.P.E. Hartmann & Niels W. Gade: Works for Organ. J.P.E. Hartmann: Fantasia for Organ in A Major. Hans Fagius, orgel. Dacapo 2005


Flyv, Fugl, flyv


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 65
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 119
Niels Martin Jensen: Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske forudsætninger. København 1964, s. 156
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 206, 282, 359, 428, 430f, 485
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, nr. 204, 239, 241, 244, 247, 268, 1277, 1552

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Sange. Michael Kristensen, sang og Vagn Sørensen, klaver. Classico 2000.
Sange fra romantikken. For kor. Musica Ficta dirigeret af Bo Holten. Naxos 1999
Aksel Schiøtz synger danske sange. Aksel Schiøtz, sang og Herman D. Koppel, klaver. Danacord 1999
The complete Aksel Schiøtz recordings 1933-1946, vol. 6. Aksel Schiøtz, sang og Herman D. Koppel, klaver . Danacord 1997
The Danish song treasury, vol. 2. Canzone-Vokalensemblet dirigeret af Frans Rasmussen. Kontrapunkt 1992
Vi mødtes engang. Studentersangforeningens optagelser fra 1903 til vore dage. Lauritz Melchior, sang, Studenter-Sangforeningen dirigeret af Johan Hye-Knudsen

Hør sangen sunget af Einar Nørby på Det Virtuelle Musikbibliotek

Fløjtesonate, op. 1


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 6
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 5, 6, 9
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 85-87

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Flute music of the Danish Golden Age. Henrik Wenzel Andreasen, fløjte og Anne Øland, klaver. Naxos 1995
Original Works for Flute and Organ. Duo Alain (Lars Graugaard, Marie Ziener). Danacord 1999
Bregentved Slotskapel. Svend Melby, fløjte og Allan Rasmussen, orgel. Helikon 1995
J.P.E. Hartmann: Sange. Verner Nicolet, fløjte og Hanne Ryholt, orgel. Classico 2000.
J.P.E. Hartmann: Sonata for Flute & Piano. Bent Larsen, fløjte og Sverre Larsen klaver. Classico 2001


Folmer Spillemands Viser


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 69-70
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 128
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 60-61
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 442

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
[Uddrag i] The complete Aksel Schiøtz recordings 1933-1946, vol. 6. Aksel Schiøtz, tenor. Danacord C 1997 [Mono]


Frejas Stjerne


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 58
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 108
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 185, 227
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 347

Trykte udgaver:Slå op i REX (søg også på "Freias")

Værket er ikke indspillet på cd


Guldhornene, op. 11


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 21-22
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 211
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 94-97
Inger Sørensen: "J.P.E. Hartmanns melodramaer til tekster af Adam Oehlenschläger", J.P.E. Hartmann: Guldhornene / The Golden Horns / Jurabjerget / Mount Jura. Facsimile of J.P.E. Hartmann's autograph manuscript in the Royal Library, Copenhagen. Edited by Niels Krabbe with an introduction by Inger Sørensen. Det Kongelige Bibliotek 1999, s. VII-XII

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Ouverturer…. Bodil Udsen, recitation, Radiosymfoniorkestret dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo 1997/98


Hakon Jarl op. 40, Ouverture


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 30-32
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 197
Jarmila Gabrielová: "Oehlenschläger - Hartmann - Smetana: Hakon Jarl", Musik & Forskning 20, 1994-95, s. 55-80
Sven Lunn: Indledning til partituret i Samfundet til Udgivelse af Dansk Musiks udgave, 3. serie nr. 39, 2. oplag. 1954
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 274-76
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 207-09, 210-14, 319-20
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register i bind 3
Jann Thornberg: "J.P.E. Hartmanns ouverturer. En analytisk præsentation", Musik & Forskning 1, 1975, s. 42-56, især s. 47-49

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
[Ouverturen til Hakon Jarl, op. 40)]
Vølvens spådom / Ouvertures. Radiosymfoniorkestret dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo 2007
Harmonious families vol 1: Danish compositions by fathers and sons : orchestral works by J.P.E. Hartmann and his son Emil Hartmann. Sønderjyllands Symfoniorkester dirigeret af Jean-Pierre Wallez. Danacord 1999
Ouverturer…. Radiosymfoniorkestret dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo 1997/98
Drømmebilleder.Tivolis Symfoniorkester dirigeret af Michael Schønwandt. Philips 1993


Juleaften


Litteratur:
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 1542

Værket er ikke trykt og ikke indspillet på cd


Jurabjerget, op. 14


Litteratur:
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 33-37
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 96-97
Inger Sørensen: "J.P.E. Hartmanns melodramaer til tekster af Adam Oehlenschläger", J.P.E. Hartmann: Guldhornene / The Golden Horns / Jurabjerget / Mount Jura. Facsimile of J.P.E. Hartmann's autograph manuscript in the Royal Library, Copenhagen. Edited by Niels Krabbe with an introduction by Inger Sørensen. Det Kongelige Bibliotek 1999, s. VII-XII

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Klaversonate nr. 2, op. 80


Litteratur:
Lothar Brix: Die Klaviermusik von Johann Peter Emilius Hartmann: Ein Beitrag zur musikalischen Romantik in Skandinavien. Diss. Göttingen 1971, s. 245-283
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 79-81
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 47
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 43-47
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 277-78, 593-95

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Sonate for klaver, F-dur (1854). J.P.E. Hartmann: Sonate for klaver, a-mol, op. 80. Nina Gade, klaver. Dacapo / Marco Polo 1993


Koraler til Barnekows 1892-tillæg


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 181
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 449

Trykte udgaver:Slå op i REX

Koralerne er ikke indspillet på cd


Kærlighed fra Gud


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 171
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 449

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Giv mig, Gud, en salmetunge : 16 danske salmer. J.P.E. Hartmann: Kærlighed fra Gud. Sofie Daa Funder-Nielsen, Hanne Kragelund Hjort, Hanne Lundholm Jensen, Anders Mygind, Gert Bonde Nielsen, Henrik Winther-Hansen og Ulla Wittenburg, sang og Gunver Rosenkrantz Riber, orgel. Ild & Vand 1999
Elisabeth Meyer-Topsøe sings Danish hymns. J.P.E. Hartmann: Kærlighed fra Gud. Elisabeth Meyer-Topsøe, sang og Hans Norbert Bihlmaier, orgel. Kontrapunkt 1999
J.P.E. Hartmann: Sange. J.P.E. Hartmann: Kærlighed fra Gud. Bodil Gøbel, sang og Vagn Sørensen, klaver. Classico 2000
Dansk romantik. J.P.E. Hartmann: Kærlighed fra Gud. Hendriksholm Kirkes Kor, dirigeret af Karin Schmidt Andersen. Hnedriksholm Kirkes Kor, HKK748, 2007.


Langfredag


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 11
Jørgen Ernst Hansen (red.): J.P.E. Hartmann - Samtlige Orgelværker. Revideret udgave. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 3. serie no. 178, København 1968. Indledning s. 5-30, især s. 12
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 84-85
Sverker Jullander: "J.P.E. Hartmanns orgelmusik", Orglet (Juni 2005), s. 4-29
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 464-65
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 321

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Organ works. Ulrik Spang-Hanssen, organ. Classico 1995.
J.P.E. Hartmann & Niels W. Gade: Works for Organ. J.P.E. Hartmann: Good Friday - Easter Morning, opus 47. Hans Fagius, orgel. Dacapo 2005


Liden Kirsten, op. 44


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 40-47
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 191
Otto Foss: "Hartmanns 'Liden Kirsten' et 100 Aars Minde", Jyllands-Posten 28.8.1946
Gustav Hetsch: H.C. Andersen og Musiken. København 1930, s. 57-67
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 54-58, 68-70, 111, 113, 133
Niels Martin Jensen: "Dansk nationalromantik. Forsøg til en begrebs- og indholdsbestemmelse",Musik & Forskning 13, 1987-88, s. 37-56, især s. 44-48 Knud Arne Jürgensen (ed): The Bournonville Tradition. The first fifty years, 1829-1879 II, London 1997, s. 113-14, 205, 221-22, 348-49
Th. Overskou: Den danske Skueplads i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid, 5. København 1864, s. 735-36
Nils Holger Petersen: "Liturgy and Ambiguity in J.P.E. Hartmann and Hans Christian Andersen's 'Little Kirsten' (1846)", Medievalism X. The Year's Work for 1995. Edited by James Gallant, Holland, Michigan 1999, s. 50-62
Nils Holger Petersen: "Ritual og teologi i J.P.E. Hartmann og H.C. Andersens 'Liden Kirsten' (1846)", Transfiguation. Nordisk Tidsskrift for Kunst og Kristendom 3/2 (2001), s. 77-92
Gerhard Schepelern: Liden Kirsten. Indledning til udgivelse af klaverudtog, Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, 3. serie, nr. 207. København 1975, s. I-VIII
Nils Schiørring: "'Liden Kirsten's skaber", Berlingske Tidende 9.3.1950
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 268-71
Erik Sønderholm: "Hans Christian Andersen als Opernlibrettist", Anderseniana 1996, især s. 41-44
Inger Sørensen: "H.C. Andersen og J.P.E. Hartmann - et livslangt venskab", Anderseniana 1997, s. 5-40, især s. 16-17, 23
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 215-33, 261, 348, 386, 388, 418-20, 589-92
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register i bind 3
Søren Sørensen: "En dansk Guldalder-opera: Den musikalske karakteristik i Hartmanns 'Liden Kirsten'", Guldalderstudier. Festskrift til Gustav Albeck den 5. juni 1966, Århus 1966, s. 219-33

Se i øvrigt H.C. Andersen litteraturen.

Trykte udgaver:Slå op i REX
Se desuden et udvalg af de trykte sange i samlingen af digitale noder fra 1800-tallets teatermusik

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Liden Kirsten. Inger Dam-Jensen (Kirsten), Poul Elming (Sverkel), Kirsten Dolberg (Ingeborg), Henriette Bonde-Hansen (Etle), Susanne Resmark (Fru Malfred), Gert Henning-Jensen (Narren). Radiosymfoniorkestret og Radiokoret dirigeret af Michael Schønwandt. Dacapo 1999
Der er et yndigt land .J. P. E. Hartmann: Liden Kirsten (Sverkels romance og Tavlebordsduetten). Inger Dam-Jensen og Poul Elming (sang). Radiosymfoniorkestret dirigeret af Michael Schønwandt. Dacapo 2000
Det bedste fra den danske guldalder . J.P.E. Hartmann: Liden Kirsten (Tavlebordsduetten). Inger Dam-Jensen og Poul Elming, sang. Radiosymfoniorkestret dirigeret af Michael Schønwandt. Dacapo 1968-1999
Golden operetta volume II. J. P. E. Hartmann: Liden Kirsten (Sverkels romance og Tavlebordsduetten). Edith Oldrup-Pedersen og Aksel Schiøtz, sang. Dirigent: Mogens Wöldike og Johan Hye-Knudsen. Pearl 2000 (indspillet 1928-1939)
Edith Oldrup : lyrical soprano of the Danish Royal Opera 1934-1949. J.P.E. Hartmann: Liden Kirsten (Tavlebordsduetten). Edith Oldrup-Pedersen og Aksel Schiøtz, sang. Det Kongelige Kapel dirigeret af Johan Hye-Knudsen. Danacord 1998 (indspillet 1937-1953)
Aksel Schiøtz synger danske sange. J.P.E. Hartmann: Liden Kirsten (Sverkels romance og Tavlebordsduetten). Edith Oldrup-Pedersen og Aksel Schiøtz, sang. Det Unge Tonekunstnerselskabs orkester dirigeret af Mogens Wöldike og Det Kongelige Kapel dirigeret af Johan Hye-Knudsen. Danacord 1999 (indspillet 1938-45)
The complete Aksel Schiøtz recordings 1933-1946, vol. 6. J.P.E. Hartmann: Liden Kirsten (Sverkels romance og Tavlebordsduetten). Edith Oldrup-Pedersen og Aksel Schiøtz, sang. Det Unge Tonekunstnerselskabs orkester dirigeret af Mogens Wöldike og Det Kongelige Kapel dirigeret af Johan Hye-Knudsen. Danacord 1997 (indspillet 1938-44)
Tonny Landy: Danske sange. J. P. E. Hartmann: Liden Kirsten (Sverkels romance). Tonny Landy, sang. Danmarks Radios Underholdningsorkester dirigeret af Poul Jørgensen. EMI og Elap 1996
Romantic Danish overtures. J. P. E. Hartmann: Liden Kirsten (Ouverture). Det Kongelige Kapel dirigeret af Johan Hye-Knudsen. Sterling 1996


Liturgisk Musik


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 63

Trykte udgaver:Slå op i REX

Værket er ikke trykt eller indspillet på cd


Med Sorgen og Klagen hold Maade


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 226

Trykte udgaver:
Gengivet i Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, s. 99

Værket er ikke indspillet på cd


Mindesang over de Faldne


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 58
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 107
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 65-66
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 8, 148, 217-18, 220, 224, 288, 297, 314-15
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 377, 505
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, nr. 900 og 1505

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Aksel Schiøtz synger danske sange. Aksel Schiøtz, sang og Herman D. Koppel, klaver. Danacord 1999
Danske Sange, vol. 3. Aksel Schiøtz, sang og Herman D. Koppel, klaver. EMI 1991 og Kavan 1996

Hør to forskellige indspilninger af sangen på Det Virtuelle Musikbibliotek (under Slu..)


Mødet


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 106
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 174-75, 297

Trykte udgaver:Slå op i REX (Sex Sange for Mandsstemmer)

Sangen er ikke indspillet på cd


Novellette i sex Smaastykker, op. 55


Litteratur:
Lothar Brix: Die Klaviermusik von Johann Peter Emilius Hartmann: Ein Beitrag zur musikalischen Romantik in Skandinavien. Diss. Göttingen 1971, s. 142-148
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 34
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 43
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 269-72
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 518

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Danish piano miniatures. J.P.E. Hartmann: Novellette, op. 55b. Erik Fessel, klaver. Danacord [1994]
Det poetiske klaverstykke i Danmark.J.P.E. Hartmann: Novellette, op. 55b. Erik Fessel, klaver. Oskar [1994]


Prissonaten for klaver, op. 34


Litteratur:
Lothar Brix: Die Klaviermusik von Johann Peter Emilius Hartmann: Ein Beitrag zur musikalischen Romantik in Skandinavien. Diss. Göttingen 1971, s. 197-213
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 77-78
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 24
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 12, 38-39
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 204-05, 432, 589

Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register i bind 3

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Det bedste fra den danske guldalder . J.P.E. Hartmann: Sonate for klaver, d-mol, op. 34. Nina Gade, klaver. Dacapo 1968-1999
J.P.E. Hartmann: Sonate for klaver, d-mol, op. 34 (og andre klaversonater). Nina Gade, klaver. Dacapo / Marco Polo 1993


Quando corpus morietur


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 62
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 91
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 450

Trykte udgaver (kun med strygerledsagelse): Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Ravnen


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 25-28
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 189
Gustav Hetsch: H.C. Andersen og Musiken. København 1930, s. 14-17, 71-74
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 15-21, 46, 106
Th. Overskou: Den danske Skueplads i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid, 5. København 1864, s. 168-70
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 267-68
Erik Sønderholm: "Hans Christian Andersen als Opernlibrettist. Eine Kritische Untersuchung", Anderseniana 1996, s. 25-48, især s. 30-32
Inger Sørensen: "H.C. Andersen og J.P.E. Hartmann. Et livslangt venskab", Anderseniana 1997, s. 5-40
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 98-125, 283, 314, 579-84

Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register i bind 3

Trykte udgaver:Slå op i REX
Se desuden et udvalg af de trykte sange i samlingen af digitale noder fra 1800-tallets teatermusik

Værket er ikke indspillet på cd


Reisen til Vinlandene


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 58
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 110
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 174-75, 288

Trykte udgaver:Slå op i REX (Flerstemmige Sange for Mandsstemmer 1890)

Cd-indspilninger (i udvalg):
Danske sange fra Weyse til Dissing. Studenter-Sangforeningen dirigeret af Jørgen Fuglebæk. Helikon 1997Sange og Viser, op. 77


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 141
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 61
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 443

Trykte udgaver:Slå op i REX

Sangene er ikke indspillet på cd


Saul


Litteratur:
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 13, 106-08
Inger Sørensen: "H.C. Andersen og J.P.E. Hartmann - et livslangt venskab", Anderseniana 1997, s. 5-40, især s. 25-27
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 233-38
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register bd. 3

Trykte udgaver: Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Sechs deutsche Gesänge, op. 35


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 122
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 59-60
Niels Martin Jensen: Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske forudsætninger. København 1964, s. 157-60 Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s432-33

Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, nr. 60, 364

Trykte udgaver:Slå op i REX

Sangene er ikke indspillet på cd


Seks Sange af Ingemann, op. 45


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 123
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 60
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 433-36
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 281, 284

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Futte futte futtog. J.P.E. Hartmann: Stork, stork langeben. Katy Bødger og Ungerne, sang. Orkester dirigeret af Svend Lundvig. Baby Boom 1997


Sonate for klaver i g-mol


Litteratur:
Lothar Brix: Die Klaviermusik von Johann Peter Emilius Hartmann: Ein Beitrag zur musikalischen Romantik in Skandinavien. Diss. Göttingen 1971, s. 214-18
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 40
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 265

Værket er ikke trykt eller indspillet på cd


Sonate for orgel, op. 58


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 76
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 10
Jørgen Ernst Hansen (red.): J.P.E. Hartmann - Samtlige Orgelværker. Revideret udgave. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 3. serie no. 178, København 1968. Indledning s. 5-30, især s. 10-12
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 85-87 
Sverker Jullander: "J.P.E. Hartmanns orgelmusik", Orglet (Juni 2005), s. 4-29
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 1004

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Danish Organ Music from Ribe Domkirke. J.P.E. Hartmann: Sonate for orgel, op. 58. Birgitte Ebert, orgel. Paula 2004
The world of the Danish organ . J.P.E. Hartmann: Sonate for orgel, op. 58 (kun 1. sats). Grethe Krogh, orgel. Helikon 1999.
J.P.E. Hartmann: Organ works. J.P.E. Hartmann: Sonate for orgel, op. 58. Ulrik Spang-Hanssen, orgel. Classico 1995.
Dansk kirkemusik. J.P.E. Hartmann: Andantino af Sonate for orgel, op. 58. Jens Ramsing, orgel. Apostelkirken 2001
J.P.E. Hartmann & Niels W. Gade: Works for Organ. J.P.E. Hartmann: Organ Sonata in G Minor, opus 58. Hans Fagius, orgel. Dacapo 2005


Strygekvartet i A-dur


Litteratur:
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 67-68
Richard Hove: "J.P.E. Hartmann's Strygekvartetter", Musikhistorisk Arkiv I/2 1932, s. 117-136

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Niels W. Gade and J.P.E. Hartmann : String quartets. J.P.E. Hartmann: Strygekvartet i A-dur. Cailin kvartetten. Classico 2000


Strygekvartet i G-dur


Litteratur:
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 66-67
Richard Hove: "J.P.E. Hartmann's Strygekvartetter", Musikhistorisk Arkiv I/2 1932, s. 117-136

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Niels W. Gade and J.P.E. Hartmann : String quartets. J.P.E. Hartmann: Strygekvartet i G-dur. Cailin kvartetten. Classico 2000


Sulamith og Salomon, op. 52


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 67-68
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 125
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 58-59
Niels Martin Jensen: Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske forudsætninger. København 1964, s. 160-66
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 259-61
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 240, 437-40, 606
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 329, 410, 1499, 1513

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Danske Sange. J.P.E. Hartmann: Sulamith og Salomon, op. 52. Mette Nordtorp, sopran; Piet Larsen, baryton og Leif Valbjørn, klaver. Vestervang Kirke 1998


Symfoni nr. 1, g-mol op. 17


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 73
Carsten E. Hatting, Niels Krabbe, and Nanna Schiødt: "Johan Peter Ernst Hartmann (1805-1900)", The Symphony in Denmark, The Symphony 1720-1840, F/VI, New York og London 1983, s. XXVI-XXIX
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, især s. 23-26, 75-76
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 277-78
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, især s. 159, 161, 176-79, 588
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 52, 53, 77, 81, 137, 461

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Symfoni nr.1, g-mol, opus 17. Danmarks Radios Symfoniorkester dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo: Marco Polo 1996.


Symfoni nr. 2, E-dur op. 48


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 73-74
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 68-76
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 278-80
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, især s. 315-17, 595-96
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 316, 377

Værket er ikke trykt

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Symfoni nr.2, E-dur, opus 48. Danmarks Radios Symfoniorkester dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo: Marco Polo 1996.


Thrymskviden, 1.-2. akt


Litteratur:
Erik Aschengreen, Marianne Hallar og Jørgen Heiner (red.): Perspektiv på Bournonville. København 1980, se registret
August Bournonville: Mit Teaterliv. Erindringer og tidsbilleder II, udg. af Niels Birger Wamberg. København 1979, s. 181-188
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 49-54
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 209
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 119-28
Knud Arne Jürgensen: The Bournonville Tradition. The first fifty years 1829-1879, vol. II, London 1997, s. 331-37, 378-79, 400
Th. Overskou: Den danske Skueplads i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid, 7. København 1876, s. 441-47
Nils Schiørring: "Bournonville and the Music to his Ballets", Teatervidenskabelige Studier II, 1972, s. 84-98, især s. 96
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, især s. 410-17, 420-21
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register bd. 3
Villy Sørensen: "Thrymskviden - Bournonvilles nordiske mytologi", Ole Nørlyng og Henning Urup (red.): Bournonvilles. Tradition - Rekonstruktion. København 1989, s. 167-74

Trykte udgaver: Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Thomas Jensen conducts Scandinavian classics. J. P. E. Hartmann: Thrymskviden (Gudernes triumfmarch). Copenhagen Philharmonic dirigeret af Thomas Jensen. Danacord 2000 (opr. 1939-49)


Til Lutherfesten


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 68
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 974

Trykte udgaver:Slå op i REX

Værket er ikke trykt eller indspillet på cd


To sange af Thor Lange


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 641
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 450
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 1398, 1405, 1447

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Lyse nætter. J.P.E. Hartmann: Rid sagte gennem lunden . Jysk Akademisk Ungdomskor dirigeret af Uffe Most. OTR 1992
The Danish golden age. Works for mixed choir a cappella.J.P.E. Hartmann: Rid sagte gennem lunden. Canzone-Koret dirigeret af Frans Rasmussen. Kontrapunkt 1990
Sange fra romantikken .J.P.E. Hartmann: Rid sagte gennem lunden. Musica Ficta dirigeret af Bo Holten. Naxos 1999


Tre Genrestykker


Litteratur:
Lothar Brix: Die Klaviermusik von Johann Peter Emilius Hartmann: Ein Beitrag zur musikalischen Romantik in Skandinavien. Diss. Göttingen 1971, s. 67-68
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 110

Værket er ikke trykt og ikke indspillet på cd


Valkyrien


Litteratur:
Erik Aschengreen, Marianne Hallar og Jørgen Heiner (red.): Perspektiv på Bournonville. København 1980, se registret
August Bournonville: Mit Teaterliv. Erindringer og tidsbilleder II, udg. af Niels Birger Wamberg. København 1979, s. 118-125
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 49-54
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 208
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 31, 112-21, 128
Sidsel Jacobsen: "Bournonville's Ballet Valkyrien", Teatervidenskabelige Studier - Theatre Research Studies II, 1972, s. 106-131
Knud Arne Jürgensen: The Bournonville Tradition. The first fifty years 1829-1879, vol. II, London 1997, s. 260, 350, 389, 417
Knud Arne Jürgensen: The Bournonville Ballets. A photographic record 1844-1933. London 1987, s. 111-124 Axel Kjerulf: "Flyv, fugl, flyv", Politiken 8.5.1955
Torben Krogh: "Et dansk Valkyrieridt", Nationaltidende 21.2. 1928
Th. Overskou: Den danske Skueplads i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid, 7. København 1876, s. 106-09
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 356-58
Nils Schiørring: "Bournonville and the Music to his Ballets", Teatervidenskabelige Studier II, 1972, s. 84-98, især s. 96
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 118, 396-409, 420-21, 456, 500, 598-605
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register i bind 3

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
J.P.E. Hartmann: Valkyrien. Complete ballet. Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt dirigeret af Michail Jurowski. CPO 1999


Vor Herre, til dig maa jeg ty


Litteratur:
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 73

Trykte udgaver:Slå op i REX

Værket er ikke indspillet på cd


Vølvens Spaadom, op. 71


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 58-61
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 82
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 53, 118, 129-32
Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. København 1996, s. 106-07, 284, 296, 309, 323-24, 336-37
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 2, København 1978, s. 264-65
Axel Sørensen: Studenter-Sangforeningen 1839-1889. Nogle Mindeblade. København 1889, s. 179f
Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 340, 357-58, 365, 367, 375, 417, 428, 596-97

Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, se register i bind 3

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Vølvens spådom / Ouvertures. Radiosymfoniorkestret og Lunds studentersangere dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo 2007

Yrsa, op. 78


Litteratur:
Kai Aage Bruun: Dansk musiks historie fra Holberg-tiden til Carl Nielsen II. København 1969, s. 34-36
Dan Fog: Hartmann-katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von J.P.E. Hartmann (1805-1900). København 1991, nr. 201
Richard Hove: J.P.E. Hartmann. København 1934, s. 33, 80-81
Robert Neiiendam: Det Kgl. Teaters Historie IV. bind: 1882-1886. København 1927, s. 29-30

Inger Sørensen: Hartmann - Et dansk komponistdynasti. København 1999, s. 496
Inger Sørensen (red.): J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. København 1999, brev nr. 1338
Jann Thornberg: "J.P.E. Hartmanns ouverturer. En analytisk præsentation", Musik & Forskning 1, 1975, s. 42-56, især s. 52-53

Trykte udgaver:Slå op i REX

Cd-indspilninger (i udvalg):
Vølvens spådom / Ouvertures. Radiosymfoniorkestret og Lunds studentersangere dirigeret af Thomas Dausgaard. Dacapo 2007
Det bedste fra den danske guldalder . J.P.E. Hartmann: Yrsa, (Ouverture), op. 78. Radiosymfoniorkestret dirigeret af Thomas Dausgaard . Dacapo 1968-1999
J.P.E. Hartmann: Yrsa (Ouverture), op. 78. Radiosymfoniorkestret dirigeret af Thomas Dausgaard . Dacapo 1997