Sociale forhold

Forfatter: Alette Scavenius

Det var ingen dans på roser at være tilknyttet teatret i Lille Grønnegade. Skuespillerstanden hørte til den lavest rangerende i samfundet og ingen borger ønskede at se sin datter optræde offentligt på en scene. De to franske skuespillerinder tilhørte Montaigus familie, mens den danske, Maren Lerche, formentlig kun af økonomiske årsager søgte til scenen. De mandlige skuespillere blev rekrutteret blandt de studerende på universitetet, men de måtte snart erfare at skuespil og teologiske studier var en farlig cocktail. Flere fik frataget deres stipendier og deres kollegiepladser og med mindre de lagde al teaterarbejde bag sig, blev de nægtet at gå til eksamen. Embeder som præst var selvfølgelig helt udelukket.

Holberg splittet mellem teatret og universitetet

For Holberg var det en balanceakt både at være professor ved universitetet og leverandør af komedier til Lille Grønnegade. I sine skrifter forsvarede han både de studerende, som gerne ville optræde og de professorer, der gerne ville skrive. Men på konsistoriemøderne fulgte han nidkært de andre professorers hårde domme over de spillende studenter.

 Konsistorium 1754 
Københavns Universitets Konsistorium 1754

Det var en lav og usikker løn skuespillerne fik tilbudt; mellem 150 og 200 rigsdaler om året – forudsat der blev spillet; teatret kunne lukke ned fra dag til anden, fx pga hofsorg, som kunne vare i månedsvis, eller under fasten, og så var der ingen løn.


Folkelige forlystelser

Eckenberg 1 
Johan Eckenberg optræder som stærk mand i København. Træsnit 1719

Københavnerne havde dog anderledes muntre fjællebodsfornøjelser at forlyste sig med: en tysk okulist, sten- og broksnider samt tandbrækker, Samuel von Quoten, spillede Haupt- und Staatsaktionen, højtragende tysk drama i skræddernes lavshus i Brolæggerstræde, og på Nytorv stod ekvilibristen Johann Carl von Eckenberg og rev armstykke tove over som var de sytråde. De indgik på skift kompagniskab med hinanden og opførte maskerader, marionetter og tyske dramaer på Giethuset på Kongens Nytorv. Da Lille Grønnegade-teatret var en realitet, var det det eneste borgerlige teater indenfor Københavns volde.