Kong Christian stod ved højen mast

"Kong Christian" som kongesang

"Kong Christian"-sangens status som kongesang blev for alvor slået fast ved brugen af sangen i det nationale festspil Elverhøj.

Stykket blev opført i anledning af prins Frederik (7.) og prinsesse Vilhelmines bryllup i november 1828. Det blev til i et samarbejde mellem digteren Johan Ludvig Heiberg og komponisten Fr. Kuhlau. De anvendte i udstrakt grad folkeviser som musikalsk stof, mens "Kong Christian"-sangen ifølge Heiberg hører til "den modernere Musik" i stykket. Netop derigennem skildres "Kongens klare Personlighed" i modsætning til "de dunkle, overtroiske Sagn".

 


Side fra ouverturen til 'Elverhøj'  


 

 

Fr. Kuhlau: Ouverturen til Elverhøj, slutningen.
Samfundet til udgivelse af dansk musik III/11. 
København 1955, side 50. 
Det Kongelige Bibliotek

Fr. Kuhlau har givet "Kong Christian"-sangen sin endelige version i dansk tradition. Hans indsats bestod især i at se melodiens muligheder i forbindelse med dette nationalskuespil og at instrumentere den på en dertil værdig og spændende måde.

 

Noden til slutkoret af 'Elverhøj'  

 

Fr. Kuhlau: Slutkoret fra Elverhøj
Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 3/163, s. 41. 
København u.å. Det Kongelige Bibliotek D6

"Kong Christian"-sangen optræder også som melodi til stykkets slutkor "Beskjærm vor Konge, store Gud". Efter festspillets afslutning blev koret gentaget af publikum. Teksten kunne passe både på Christian 4. og på monarken i kongelogen, Frederik 6. De egenskaber, der i stykket blev tillagt Kong Christian vakte på denne måde associationer til den regerende konge. 

Fra Christian Bruuns udgivne tegninger af teaterkostumer: Christian IV fra 'Elverhøj'