Kong Christian stod ved højen mast

Tekstens historie og den tidligste melodi


Tekstens indhold

 

Læs teksten   -   Teksten i Ewalds håndskrift 

 

Teksten til "Kong Christian" skildrer Danmark som en mægtig søfartsnation.

Første vers tager udgangspunkt i søslaget mod svenskerne i 1644, der fandt sted på Kolberger Heide (betegnelsen for den del af Østersøen, der ligger mellem Lolland og Fehmern). Christian 4. er ombord på skibet Trefoldigheden. Han bliver såret af splinter fra en kanon, men rejser sig hurtigt igen og opildner mandskabet til at fortsætte kampen.

De næste vers omtaler lige så heroiserende søheltene Niels Juel og Tordenskjold.

 


 

Johannes Ewald

 

Portræt af Johannes Ewald  

Johannes Ewald (1743-81) må betegnes som en af de største danske digtere i 1700-tallet. Hans liv var præget af svigtende helbred og et udbredt drikkeri, men han frembragte alligevel en lang række især dramatiske og poetiske værker.
I 1777 havde han nået et mere stabilt punkt i sit liv, hvor han nød stor anerkendelse. I hans produktion fra denne sidste periode er syngespillet Fiskerne, der betegnes som hans modneste værk.

 

 


 

Fiskerne


"Kong Christian"-sangen stammer fra Johannes Ewalds nationale syngespil Fiskerne. Det er blevet dateret til maj 1778 og blev opført på Det Kongelige Teater i januar 1780 i anledning af Christian 7.s fødselsdag.
Ud fra historiske kendsgerninger skildrede stykket de tapre Hornbæk-fiskeres redningsbedrifter. Ewald havde fået ideen fra omtalen af historien i Ove Mallings kendte bog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, København 1777. Stykket blev derfor opfattet som en hyldest til flåden, hvad især "Kong Christian"-sangen kunne tages til indtægt for.

Imidlertid hørte man på scenen kun sidste vers af Ewalds digt om danskernes heltemod til søs. Det var sat i musik som en romance af komponisten Johann Hartmann med et ganske andet melodistof end det, vi kender i dag. Den øvrige svensk-fjendtlige tekst kunne støde nabolandet, og nu var det af vigtighed, at de to lande stod sammen mod englænderne. Man nøjedes derfor med verset om danskernes ufortrødne mod på havet.

  • Hele teksten til Fiskerne med en synops ("Kong Christian"-sangen på side 187-88)
  • Johannes Mulvads samlede udgave af musikken til Fiskerne er udgivet i serien Dania Sonans. Kilder til Musikkens Historie i Danmark. Egtved 1993
  • Litteratur om teksten

 


 

Johann Hartmann

 

Portræt af Johann Hartmann

  Silhuet af Johann Hartmann. Originalen på Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling

Johann Hartmann (1726-1793) var født i Schlesien (nu Polen) og blev uddannet som violinist. Det blev til flere ansættelser ved tyske hofkappeller, men i 1762 drog han til København og blev ansat som koncertmester i Det Kongelige Kapel i 1768, hvor han virkede til 1792. Her fungerede han også til tider som kapelmester. Han var leder af flere musikalske selskaber og komponerede bl.a. symfonier, en violinkoncert, sonater, kantater og religiøse sange. Mest kendt er han dog nok for sine to nationale musikdramatiske værker Balders Død (førsteopført 1778) og Fiskerne, begge med tekst af Johannes Ewald.