Hvordan "Birds of America" kom til Danmark

Det Kongelige Biblioteks eksemplar af værket blev i 1858 anskaffet til Det Classenske Bibliotek for den ikke ubetydelige sum af 2.120 Rdl. Biblioteket var oprindelig skabt af Johan Frederik Classen (1725-92), den egentlige skaber af Frederiksværk. Classen døde hovedrig og uden arvinger, og han bestemte i sit testamente, at størsteparten af hans formue skulle gå til velgørende formål; det blev til Det Classenske Fideicommis. Han bestemte også at biblioteket skulle gøres offentligt tilgængeligt; biblioteket blev drevet af Fideicommiset fra åbningen i 1796 til det i 1867 blev forenet med Universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket blev delt i 1938, men de to dele er siden hver for sig blevet fusioneret med Det Kongelige Bibliotek.


Skønt værket var indbundet ved anskaffelsen, lod Det Classenske Bibliotek værket indbinde på ny. Det skete hos Københavns største bogbinderi, D. L. Clément, som formedelst 300 Rdl. leverede 4 pragtbind i hellæder med guldtryk og -snit.

Fideicommisets direktion havde ganske øjensynlig stor velvilje overfor biblioteket, som efterhånden kom til at besidde en stor samling naturhistoriske værker, heraf mange pragtværker. Denne samling er en betydelig grundstamme til Det Kongelige Biblioteks samling af naturhistoriske værker, ikke mindst fordi Det Classenske Bibliotek kunne anskaffe værker i et prislag, som hverken Det Kongelige Bibliotek eller Universitetsbiblioteket havde mulighed for. I kraft af foreningen af bibliotekerne kom Universitetsbiblioteket bl.a. i besiddelse af en af verdens bedste samlinger af ornitologiske plancheværker.