Kort sagt om MyArchive

FAQ - KORT OM MyArchive TJENESTEN

 

Hvad er MyArchive tjenesten?
En digital tjeneste, der muliggør at sikre digitalt arkivmateriale for eftertiden – f.eks. e-mailkorrespondancer og elektroniske dokumenter som manuskriptudkast el. lign. Først aftales en deponeringsfase på f.eks. 5 år, hvor brugeren kan deponere materiale i et personligt område på bibliotekets MyArchive server. Herefter kan materialet efter nærmere aftale overdrages til Det Kongelige Bibliotek, evt. samtidig med at en ny deponeringsperiode aftales. 

Hvem er MyArchive for?
De samme, som Det Kongelige Bibliotek indsamler fysiske arkiver efter: danske forfattere, forskere, kunstnere og kulturpersonligheder i bred forstand samt private foreninger og institutioner inden for kulturområdet.

Hvorfor skal jeg deponere mine private dokumenter hos Det Kongelige Bibliotek?
Biblioteket gemmer den danske kulturarv, herunder arkivmateriale fra kulturpersonligheder, forfattere m.m. – fremtidens forskningsmateriale.
Det Kongelige Biblioteks mange fysiske brev- og manuskriptarkiver er oftest overdraget til biblioteket som "efterladte papirer".  I den digitale verden forsvinder vigtige e-mailkorrespondancer og elektroniske dokumenter ofte – enten fordi det elektroniske medie får det til at virke mindre bevaringsværdigt, så det slettes, eller fordi man ikke er tilstrækkelig opmærksom på at bevare sikkerhedskopier, konvertere filformater osv. i tide. Ved regelmæssig benyttelse af Det Kongelige Biblioteks online tjeneste kan man sikre en bevaring af materialet.

Kan jeg kun aflevere e-mails?
Dokumenter i almindelige formater (Word, Excel, JPG, PowerPoint – for at nævne de mest gængse) kan afleveres i form af attachments til en email, der først skabes og sendes til éns egen mailboks og derefter afleveres fra egen mailboks via MyArchive tjenesten.

Hvad indebærer deponering af materiale til Det Kongelige Bibliotek?
Det deponerede materiale er ”arkivskaberens” ejendom, der frit kan tilføje, omorganisere og slette og overførte materialer. Ingen andre kan tilgå materiale, der blot er deponeret.

Hvad indebærer donation af materiale til Det Kongelige Bibliotek?
Efter gensidig skriftlig aftale efter udløbet af deponeringsfasen bliver arkivet Det Kongelige Biblioteks ejendom. Det betyder ikke, at biblioteket uden videre kan tilgængeliggøre materialet efter eget ønske, men at materialet er ”låst”: Fra da af kan den, der har indleveret materiale ikke længere tilføje, omorganisere eller slette materialer. Vedkommende har dog fortsat adgang til at se sit donerede materiale og kopiere det.

Hvem kan se materialet – og hvornår?
Det deponerede materiale er som anført ovenfor aldrig tilgængeligt for andre end ”arkivskaberen” selv. Donerede materialer vil – alt efter hvad der er aftalt i en underskreven donationsaftale –  enten blive umiddelbart tilgængeligt for alle, eller (normalt) være utilgængeligt i en årrække (en såkaldt ”klausuleringsperiode”), dog vil det i så tilfælde også være aftalt, under hvilke betingelser og i hvilket omgang biblioteket under klausuleringsperioden kan give adgang til materialet til andre end arkivskaberen selv.

Hvad med ophavsret/copyright?
Arkivskaberen bevarer ophavsretten/copyright til materialet efter de gældende regler. Hvis en forsker f.eks. ønsker at anvende materialet efter udløb af evt. klausuleringsperiode, men mens materialet stadig er ophavsrettighedsbelagt, skal der opnås tilladelse dertil hos arkivskaberen eller dennes arvinger.

Hvad får jeg ud af det?
Sikkerhed for, at vigtigt materiale ikke forsvinder, fordi man ikke har taget sikkerhedskopi eller fordi formater ikke længere er umiddelbart læsbare, eller e-mailudbydere indstiller driften. Biblioteket sikrer materialets bevaring og tilgængelighed i henhold til de indgåede aftaler. Dermed gives der mulighed for at overlevere vigtigt dansk kulturarvsmateriale, som andre i fremtiden kan forske i.

Hvordan får jeg adgang til MyArchive?
Ansøgning, der kan downloades her, om at få tildelt et deponeringsområde sendes til MyArchiveCurator@kb.dk, eller som brev til Det Kongelige Bibliotek, Nationalsamlingsafdelingen, att. MyArchive, Postboks 2149, 1016 København K.

Kan jeg fortryde?
Som anført ovenfor, har man i deponeringsfasen stadig fuld råderet over de indleverede e-mails og dokumenter. Først når materialet efter skriftlig aftale er doneret til Det Kongelige Bibliotek, har man afgivet ejendomsretten, men altså ikke ophavsretten til biblioteket.

Er jeg en del af dansk kulturarv?
Forfattere, forskere, kunstnere og kulturpersonligheder i bred forstand samt private foreninger og institutioner inden for kulturområdet er for Det Kongelige Bibliotek dansk kulturarv. Hvis du eller din forening har spillet en – stor såvel som mindre – rolle i den danske offentlighed og kulturdebat, kan du meget vel være kulturarv. Håndskriftsamlingens eksperter vurderer ved hver enkelt ansøgning om adgang til MyArchive tjenesten, om bliblioteket vil være det rette sted at aflevere den tilbudte type af materialer.

Hvilken sikkerhed har jeg imod hackere?
MyArchive serveren er beskyttet bag Det Kongelige Biblioteks ”firewall” på samme høje sikkerhedsniveau som bibliotekets øvrige materialer og tjenester.

Se detaljeret beskrivelse af MyArchive med de relevante dokumenter og vejledninger HER.