Musik til danske forfatteres værker

 

Her kan du finde oplysninger om fortegnelser over musik til danske forfatteres værker.

Det skal pointeres, at listen er så fyldig som mulig, men ikke udtømmende. Du er altid velkommen til at kontakte Musiksamlingen på Det Kongelige Bibliotek for yderligere informationer eller hjæp.

Online søgninger

Søg på forfatterens navn i REX, og afgræns til Trykte noder og/eller Musikhåndskrifter under facetten "Samling" til venstre for søgeresultaterne.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle poster er forsynet med forfatternavn til teksten, så den fremkomne resultatliste vil ikke være fuldkommen. Også musik uden tekst i forbindelse med f.eks. skuespil kan findes her. Vær også opmærksom på eventuelt forskellige stavemåder.

Du kan også søge i Bibliotek.dk, hvor du under fanen "Noder" kan også kan søge på tekstforfatter i feltet "Komponist eller gruppe".

Dansk Musikfortegnelse er en fortegnelse over alle noder udgivet i Danmark siden 1899. Udgivelser siden 1931 kan søges online via REX. På bibliografi-siden i REX kan man afgrænse til henholdsvis Dansk Musikfortegnelse 1931-1971 eller Dansk Musikfortegnelse 1972ff i dropdown-menuen og søge på forfatternavn. På samme måde kan man også søge i Dansk musiklitterær bibliografi.

DMT online (på Det Virtuelle Musikbibliotek) muliggør fritekstsøgning også i de mange værkfortegnelser, som findes i bladet. 

Søgninger i indekser i bogform

Ove Bjørnum: Sangindeks, Ballerup 1981, indekserer utallige sange fra danske sangbøger og revyer. Indeholder et forfatterregister. Kan søges online via bibliotek.dk, vælg Alle typer artikler. Når listen gennemgås, skal der stå Sang i de relevante poster.

Sangregistrant, Ballerup 1987, indekserer 311 udenlandske og danske sangbøgers indhold af sange, evergreens, jazz-standard, rocknumre, blues, folkeviser m.m. Indeholder et forfatterregister. Kan søges online via bibliotek.dk, vælg Alle typer artikler. Når listen gennemgås, skal der stå Sang i de relevante poster.

Dansk Sangindeks, Ballerup 1982 og frem. Årligt register til sange for børn og voksne i danske sangbøger, videreførelse af Ove Bjørnums sangindeks. Indeholder et forfatterregister.

Dan Fogs Samlinger, Registrant nr. 75, Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995. Registrant over en række værker ordnet efter forfatter.

Dan Fog: Dansk Musikfortegnelse 1. Del 1750-1854, København 1979 indeholder et forfatterregister til tidlige danske forfattere.

Jørgen P. Erichsen: Indeks til danske periodiske musikpublikationer 1795-1841, Århus 1975 har et forfatterregister.

Arthur Aumont og Edgar Collin: Det Danske Nationalteater 1748-1889, Andet Afsnit, Tabellarisk Repertoire-Oversigt, København 1898 har et forfatterregister, men det angives ikke, om der har været musik til de pågældende titler. Her må man ind i bogens følgende afsnit med detajerede oplysninger om de enkelte opførte stykker.

Marianne Hallar og Georg Leicht: Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975, Ballerup 1977 har ligeledes et forfatterregister, hvori der angives om det drejer sig om skuespil, opera eller ballet. Selve opførelserne finder man informationer om inde i bogen.

For det Kongelige Teaters repertoire kan man tillige søge i databasen over artikler i teatrets programmer. Dette gøres under REX bibliografier (vælg Teaterprogrammer i menuen). Her medtages dog artikler om dramatik såvel med som uden musik af den pågældende forfatter.

Emil Marott: Dansk Revy 3, Annaler 1833-1983. En registrant over 150 års danske revyer har et forfatterregister s. 745-78. De fleste revyer indeholdt musik.

Derudover kan man f.eks. søge i større værkfortegnelser over danske komponisters værker med forfatterindekser

Se mere om forfatterne og se en del af teksterne til deres sange på Arkiv for Dansk Litteratur.


Lister over enkelte forfattere

H.C. Andersen
Gustav Hetsch: H.C. Andersen og Musiken. København 1930. 
Alfred Nielsen: H.C. Andersen-Musik. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3333, 4°. Findes også på Musikhistorisk Museum
Mindre fortegnelse i Dan Fogs Samlinger, Registrant 75, Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995, s. 75-77. 
Sohlmans Musiklexikon, 2. rev. udgave, Stockholm 1975-79, bind 1, s. 132-33. Findes opstillet på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, signatur YM 10 Sohl.
Arne Portmans H.C. Andersen-Samling, Katalog III. Kataloget kan ses på læsesal ved henvendelse til Musiksamlingen.
Noter til H.C. Andersens samlede værker, Skuespil I-IV. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, under red. af Klaus P. Mortensen. København: Gyldendal 2005. Noterne udarbejdet af Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Jesper Gehlert Nielsen og Finn Gredal Jensen.

Af indspilninger kan nævnes:
In Denmark I was born. Poems by Hans Christian Andersen, set to music by 19th and 20th century Danish and Norwegian composers med Christian Steffensen (sang) samt en række instrumentalister. Danica DCD 8105, 1988
Et saligt digterhjerte. Annie Birgit Garde synger H.C. Andersen. Danacord DACO 448, 1996
H.C. Andersen. Tre vaudeviller. En Comedie i det Grønne. En Nat i Roskilde. Mikkels Kjærlighedshistorie i Paris. Jarl Forsman og Christian Steffensen samt kapelmestrene Allan Andersen og Thomas Rischel. Danica DCD 8216, 2000
Sange af H.C. Andersen. Musica Ficta, dirigeret af Bo Holten. Naxos, 8.557810, 2005

St.St. Blicher
Hans Kuhn: "Blichers Lieder", Cæcilia, Årbog 1992-93, s. 279-96. 
En Blicher Sangbog. Udg. af Kaj Juul Jørgensen, 1988. Hertil Melodibog til En Blicher Sangbog, udgivet af Flemming Nørgaard, Sjørup 1998
Jeppe Aakjæ: "Digte af St.St. Blicher i dansk Musik,  i: Jeppe Aakjær: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie, bind 2, København: Gyldendal 1904, s. 257-61
 
Ludvig Bødtcher
Aage Jørgensen: "Ludvig Bødtcher - en kronologisk bibliografi". Heri: "Musik - komponist - digttitel", Rotunden27 (november 2009), s. 56-57

Holger Drachmann
Alfred Nielsen: Fortegnelse over musik til Holger Drachmanns værker. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3303, 4°
Mindre fortegnelse i Dan Fogs Samlinger, Registrant 75, Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995, s. 78-79. Upubliceret registrant,  signatur YM 27 Fog

Johannes Ewald
Sten Høgel: "Johannes Ewald og musikken", Rikke Saaby Johansen og Gertrud With (red.): Håb og erindring. En udstilling om Johannes Ewald, København: Bakkehusmuseet 2009, s. 60-94

Otto Gelsted
Finn Mathiassen: "Fortegnelse over danske kompositioner til tekster af Otto Gelsted", Festskrift til Otto Mortensen på 70-årsdagen den 18. august 1977. Fra Kolleger og tidligere studerende ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Unviersitet. Århus 1977, s. 87-96

N.F.S. Grundtvig
Alfred Nielsen: Grundtvigs Digte sat i Musik. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3475, 4°
Poul Dam: Grundtvig Tekster i Sangbøger (Aarhus: Aros, 1992)

Carsten Hauch
Alfred Nielsen: Musik til Digte af H.V. Kaalund, Carsten Hauch og Adam Oehlenschläger. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3138, 4°

Johan Ludvig Heiberg
Alfred Nielsen: Notater vedrørende musik til værker af Johan Ludvig Heiberg. 1 manuskriptkuvert på Musikhistorisk Museum

Ludvig Holberg
Steinar Stolpe: "Holberg, Ludvig", Cappelens musikkleksikon bd. 3, Oslo 1979, s. 394. Signatur YM 10 Capp

B.S. Ingemann
Alfred Nielsen: Musik til Digte af B.S. Ingemann. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3597, 4°

J.P. Jacobsen
Jørgen Munk: Register over noder i Thisted Biblioteks J.P. Jacobsensamling. Upubliceret registrant, findes bl.a. på Thisted bibliotek.
John Bergsagel: "J.P. Jacobsen and Music", J.P. Jacobsens Spor i Ord, Billeder og Toner. Tolv afhandlinger udgivet af J.P. Jacobsen-Selskabet i hundredåret for digterens død ved F. Billeskov Jansen. København 1985, s. 283-313
Alfred Nielsen: Musik til Digte af J.P.Jacobsen. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3424, 4°
Birgitte Eriksen: J.P. Jacobsen og musikken, på grundlag af en registrering og undersøgelse af danske komponisteres solosange med klaverledsagelse til digte af J.P. Jacobsen i perioden 1886-1920 ønskes en belysning af denne lyriks betydning for solosangsgenren i det pågældende tidsrum. Upubliceret speciale fra Københavns Universitet, 1977. Kan søges i REX.
Mindre fortegnelse i Dan Fogs Samlinger, Registrant 75, Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995, s. 80-81. Upubliceret registrant, signatur YM 27 Fog

Af indspilninger kan nævnes:
Sange af J.P. Jacobsen. Musica Ficta, dirigeret af Bo Holten. Naxos, 8.572070, 2008

Johannes V. Jensen
Frits Johansen og Aage Marcus: Johannes V. Jensen. En bibliografi. København 1933-1951. Bind 1: side 141-46 og bind 3: side 79-83. Opstillet i Informationen i Den Sorte Diamant, signatur AFX Jens Joha
Aage Jørgensen: "Kompositioner til Johannes V. Jensens digte", Tilføjelser og rettelser til ovenstående. Rotunden 20, Statsbiblioteket, Århus (August 2004) s. 89-92
Aage Jørgensen: "Kompositioner til Johannes V. Jensens digte", Litteratur om Johannes V. Jensen. En bibliografi ved Aage Jørgensen. Supplement og videreførelse. Århus: Statsbiblioteket 2005, s. 59-63

Søren Kierkegaard
Jens Staubrand: Søren Kierkegaard. International bibliografi: Musikværker & skuespil baseret på tekster af Søren Kierkegaard, Det Kongelige Bibliotek, København 1998.
Jens Staubrand: "Et Par ord om Kierkegaard og musik" på cd'en Kierkegaard Set to Music. Danica, DCD 8184, 1998

H.V. Kaalund
Alfred Nielsen: Musik til Digte af H.V. Kaalund, Carsten Hauch og Adam Oehlenschläger. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3138, 4°

Thor Lange
Alfred Nielsen: Musik til Digte af Thor Lange. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3479, 4°

Kaj Munk
Mindre fortegnelse i Dan Fogs Samlinger, Registrant 75, Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995, s. 82. Upubliceret registrant, signatur YM 27 Fog

Ernst von der Recke
Alfred Nielsen: Ernst v. der Recke i Musik. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3553, 4°

Chr. Richardt
Alfred Nielsen: Chr. Richardt i Musik. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3375, 4°

Chr. Winther
Alfred Nielsen: Musik til Digte af Chr. Winther. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3336, 4°

Adam Oehlenschläger
Alfred Nielsen: Musik til Digte af H.V. Kaalund, Carsten Hauch og Adam Oehlenschläger. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3138, 4°
Alfred Nielsen: Compositioner til Adam Oehlenschlägers lyriske Digte og Romancer. Alfabetisk fortegnelse. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 734, 8°
Alfred Nielsen: Musik til Adam Oehlenschlägers dramatiske Værker. Manuskript på Musikmuseet

Henrik Pontoppidan
Esther og Thorkild Skjerbæk: Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi. Bearbejdet og redigeret af René Herring. Det Danske Litteratuselskab og Det Kongelige Bibliotek, København 2006. Søg under de enkelte værker, hvor der i noterne ofte er angivet en komponist.

Jeppe Aakjær
Mindre fortegnelse i Dan Fogs Samlinger, Registrant 75, Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995, s. 74-75. Upubliceret registrant,  signatur YM 27 Fog

Af indspilninger kan nævnes:

Som dybest brønd... Sange af Jeppe Aakjær. Bente Kure (sang og guitar) og Leif Ernstsen (harmonika). Kure musik KM 20001, 2000. 
Jeppe Aakjær sange: Udvalgte indspilninger fra 78-plader. Statsbiblioteket, Musiksektionen. SBCD 03, Århus 2002. 


Emil Aarestrup
Alfred Nielsen: Emil Aarestrup. Digte i Musik. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3556, 4°