Informationssøgning om danske komponister

501434 komprimeret 

Søgninger af primært materiale i Det Kongelige Biblioteks base

Trykte noder søges i REX. Læs mere her.

Nodemanuskripter søges i REX. Læs mere her.

Indspilninger søges (delvist) i REX. Læs mere her.
Derudover tilrådes det at søge i bibliotek.dk - brug fanen "Musik" øverst.

Bøger af komponisten søges i REX. Andre skrifter af komponisten (fx artikler) kan søges vha. Dansk musiklitterær bibliografi. Læs mere bibliografien her.

Billeder kan søges direkte i REX. Vælg Billedbasen under "Institutioner og samlinger". Her findes både portrætter, lokaliteter etc. Hvis du ønsker et portræt af komponisten, kan du også finde oplysninger om personen i Kort- og Billedsamlings Portrætregistrant med oplysninger om samlingens bestand af portrætter.

Arkivalier (manuskripter som f.eks. breve, erindringer etc.) kan søges i tre baser:

  1. REX, vælg Håndskriftsamlingen under "Institutioner og samlinger"
  2. Håndskriftsamlingens Brevbase med mulighed for at søge på f.eks. afsender og modtager
  3. Håndskriftafdelingens Erhvervelser 1924-1987 med mulighed for at søge på f.eks. komponistens navn.

Klippoteket indeholder en omfattende udklipssamling om danske 1900-tals komponister, udøvende kunstnere etc. Samlingen stammer fra Dansk Musik Informations Center, men er nu opstillet på Det Kongelige Bibliotek, Læsesal E Vest.

Man kan også prøve i listen over breve i Wilhelm Hansen-arkivet, der dog kun omfatter korrespondance til og med 1918.

Litteratur

Leksikonartikler er et godt udgangspunkt. For danske komponister kan især følgende titler anbefales:

The New Grove Dictionary of Music and Musicians findes online tilgængeligt via Det Kongelige Biblioteks og Københavns Universitets maskiner (for nogle også via fjernadgang) samt i papirform på Læsesal E Vest, signatur YM 10 New. 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (den ældre udgave, 17 bind, 1949-79 samt den nyere udgave: Sachteil, bind 1-9 + register, 1994-99 og Personenteil, bind 1-17, 1999-2007. Findes opstillet på Læsesal E Vest og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, signatur YM 10 Musi. 

Sohlmans Musiklexikon, 2. rev. udgave, Stockholm 1975-79. Findes opstillet på Læsesal E Vest og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, signatur YM 10 Sohl. 

Musikens hvem-hvad-hvor. Politikens musikleksikon 1-3, udarb. af Nelly Backhausen og Axel Kjerulf, København 1950. Findes opstillet på Læsesal E Vest, signatur YM 11 Musi.

Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave ved Sv. Cedergren Bech, København 1979-84. Findes opstillet bl.a. på Læesal E Vest og de fleste andre af bibliotekets betjeningssteder, signatur ACN MEK Dans.

Elektroniske databaser og fuldtekstdokumenter er også et vigtigt hjælpemiddel:

Dansk Musik Tidsskrift (DMT) var det vigtigste blad med artikler om 1900-tallets danske komponister. Det ligger online og i fuldtekst på Det Virtuelle Musikbibliotek. Du kan se tidsskriftet i papirform på Læsesal E Vest.

Dansk musiklitterær bibliografi medtager i alt omkring 20.000 artikler og bøger om dansk musik og om musik på dansk. Den kan søges via REX bibliografier.

Danske artikler af og om komponisten søges på bibliotek.dk. Her kan du afgrænse til materialetypen artikler.

Danske aviser og artikler herfra findes på forskellig måde - se nærmere på siden om aviserne.

En liste over værkfortegnelser for danske komponister kan indeholde oplysninger om komponistens værker.

Hvis komponistens dramatiske værker har været opført på Det Kongelige Teater, kan der være artikler i teatrets programmer. Disse kan søges via REX bibliografier.

Komponisten kan have været genstand for undersøgelse i et universitetsspeciale. Disse hovedopgaver fra de tre musikvidenskabelige institutter fra 1970 og frem kan søges via Det Virtuelle Musikbibliotek.

Den internationale database RILM indeholder henvisninger til bøger, artikler, anmeldelser og indspilninger fra ca. 1967 og frem. Når du har fundet de bibliografiske henvisninger, skal du klikke på KB Links i posten for at se, om udgivelsen er i REX eller i bibliotek.dk.

Den internationale database IIMP indeholder henvisninger til artikler og mange anmeldelser, både af koncerter, indspilninger og bøger. Den er ikke så omfattende, men ret up-to-date og så indeholder den mange af de fundne artikler direkte i fuldtekst.

Den internationale database Music Index Online omfatter perioden 1975 og frem med henvisninger til tidsskriftartikler, notitser, nekrologer, anmeldelser etc. 

Google Scholar og Google Books giver indgange til henholdvis videnskabelig litteratur og søgning i e-bøger - mange af disse publikationer kan læses online.

Almene bibliografier

Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, København 1977-78 bringer i 3. bind en bibliografi over dansk musikhistorie. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YNE MEK Schi.

Musik i Norden, red. af Greger Andersson, Stockholm 1997 indeholder en fyldig bibliografi også med hensyn til dansk musik. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YNE MEA Musi.

Lansing D. McLoskey: Twentieth century Danish music. An annotated bibliography and research directory, Westport, Conn. 1998 har en omfattende bibliografi, diskografi og lister over værkfortegnelser. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YM 04 MEK Macl.

Andre opslagsværker 

Bøger om komponisten søges i REX. I større biografier vil du også ofte finde en værkfortegnelse. De fleste biografier om nyere danske komponister står fremme til læsesalsbrug på Læsesal E Vest, og nogle findes også i et eksemplar til hjemlån. Bogens status kan ses, når man har søgt i REX.

Småtryk som foldere, programmer o.l. findes ved at kontakte Småtrykssamlingen.

Søgning uden for Det Kongelige Bibliotek 

Musikmuseet i København har samlinger om danske komponister, f.eks. udklip, nodemanuskripter, programmer etc.

Det Virtuelle Musikbibliotek har henvisninger til digitale og ikke-digitale ressourcer om danske 1900-talskomponister.

Statsbiblioteket i Århus har en stor samling af bøger, noder og indspilninger samt manuskripter og billeder.

Syddansk Universitetsbibliotek, Odense har en stor samling af bøger og noder samt en del indspilninger og manuskripter.

SNYK- Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik har en række oplysninger på deres hjemmeside. Bl.a. en database over danske komponister værker. De tidligste værker er fra sidst i 30'erne og værkdatabasen er opdateret frem til 2010.

Dansk Komponistforenings Komponistbase er et leksikon over danske komponister født 1840 og frem til idag.