Vær velkommen, Herrens år

Salmen ”Vær velkommen, Herrens år” bygger på en gammel dansk adventssalme fra 1556 på ti vers med første linje lydende ”Wer Welkommen, Herrens Aar”. Den blev trykt første gang i 1556 i Tre merckelige viser og kendes desuden fra Sophie Sandbergs visebog, som findes i Håndskriftsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Her fandt Svend Grundtvig i 1849 den gamle adventssalme, som han straks viste til sin far N.F.S. Grundtvig, der umiddelbart efter gendigtede salmen. Salmen blev snart herefter trykt i en lang række salmebøger, og fandt altså også vej til Den Danske Salmebog.

Det er uvist hvilken melodi, salmen oprindeligt blev sunget til. Melodien, som vi kender i dag, er komponeret af A. P. Berggreen (1801-1880) i 1852, samme år som han komponerede en anden kendt julemelodi, nemlig  melodien til ”Julen har englelyd”. Begge melodier blev trykt første gang i Hartmanns koralbog fra 1853 med titlen Melodier til den af Roeskilde-Præsteconvent udgivne Psalmebog og til ”Evangelisk-christelig Psalmebog". Se førstetrykket her.

Nytårsversionen af ”Vær velkommen, Herrens år” er også af Grundtvig. Den bygger på en verdslig nytårsvise, som vides at være blevet solgt som skillingstryk i 1693, men som utvivlsomt har ældre rødder.  Den verdslige nytårsvise med første linje lydende ”Velkommen Nytaar! Velkommen vær!” inspirerede Grundtvig til en nytårssalme til det borgerlige nytår, og det altså over samme model som adventssalmen.
Nytårssalmen blev først optaget i Den Danske Salmebog i 1953, og det på grund af, at Statsradiofonien afspillede den hver nytårsnat.

Se og hør adventssalmen og nytårssalmen på Den Danske Salmebog Online.