Kong Christian stod ved højen mast

"Kong Christian stod ved højen mast" blev skrevet af digteren Johannes Ewald i 1778 som en del af syngespillet Fiskerne, der havde premiere i januar 1780. Ved denne lejlighed blev kun sidste vers af sangen opført - til en helt anden melodi, end den vi kender i dag.

Hurtigt efter blev Ewalds digt imidlertid sunget på den nu kendte melodi, hvis oprindelse er meget omdiskuteret. Først blev sangen hovedsageligt associeret med flåden, men ved dens indlemmelse i Elverhøj opnåede den sin kongesangsstatus og blev anvendt som forlæg for en række andre stykker musik.