Danmarks Digitale Nodebibliotek

- digitale faksimiler af nodetryk og -manuskripter.

Som et led i Det Kongelige Biblioteks arbejde med at tilgængeliggøre udvalgte dele af dets samlinger på internettet, udgiver Nationalsamlingsafdelingen en række noder som faksimiler i digital form.

Det drejer sig både om manuskripter og trykte noder, p.t. (pr. 1. januar 2013) ca. 6200 titler  - nogle er publiceret med henblik på udprintning, andre i højere grad til studiebrug.

Hovedparten af de digitaliserede noder kan søges og listes i REX, mens andre er ordnede i specielle databaser eller efter emne.

Spørgsmål vedrørende de digitale noder kan rettes til Musik- og Teaterafdelingens postkasse mta-post@kb.dk 

Se de nyeste Digitaliseringerer fra 2014:

JanuarFebruarMarts, April, MajJuni, JuliAugust, September